ALGEMENE VOORWAARDEN INCONTROL-PACK

Laatst gewijzigd: 9 mei 2015


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het InControl-pack, de InControl-services en functies die u worden aangeboden door Jaguar Land Rover Limited, registratienummer: 1672070, Abbey Road Whitley, Coventry, CV3 4LF (‘Algemene Voorwaarden’).


1. Definities 


1.1 1.Wanneer de volgende woorden worden gebruikt in deze Voorwaarden, betekenen deze het volgende: 


       (a) Met 'InControl-verbindingsservices' wordt de overdracht van gegevens, sms en Spraak bedoeld door de Netwerkprovider naar en van de geïnstalleerde en geactiveerde Ingebouwde SIM in het Voertuig bijvoorbeeld met betrekking tot de 'SOS-Noodoproep'-service, de 'Optimised Land Rover Assistance'-service, de 'InControl Secure'-service of de services zoals verstrekt via de InControl Remote Smartphone-App; 


       (b) Met “InControl Pack” worden de InControl Services, de InControl Remote Smartphone App en de Website My Land Rover InControl bedoeld; 

 

       (c) Met “InControl Remote Smartphone App” wordt de app voor mobiele telefoons bedoeld die u hebt gedownload in de Online winkel (zoals gedefinieerd in clausule 2.1 hieronder) en waarmee u gebruik kunt maken van de “Remote Essentials”-voorzieningen en, afhankelijk van uw abonnement, de “Remote Premium”-voorzieningen; 


      (d) Met “InControl Services” worden de “InControl”-services bedoeld waarop u bent geabonneerd en die (afhankelijk van uw voertuigmodel en abonnement) het volgende kunnen omvatten: (i) de services die worden verstrekt via de InControl Remote Smartphone App en de Website My Land Rover InControl; (ii) de service “SOS Noodoproep” (inclusief de InControl-verbindingsservices); (iii) de service “Optimised Land Rover Assistance” (inclusief de InControl-verbindingsservices); (iv) de service “InControl Secure” (inclusief de InControl-verbindingsservices); en (v) de “Live” service; 


     (e) Met “Live functionaliteiten” worden de functionaliteiten bedoeld die beschikbaar zijn via de “Live” service, waaronder alle software, afbeeldingen, tekst, gegevens en andere content die deel uitmaken van of betrekking hebben op die functionaliteiten; 


     (f) Met “Website My Land Rover InControl” wordt de website bedoeld waar u toegang hebt tot uw InControl Services-account en bepaalde InControl Services kunt gebruiken;


     (g) Met “Mobiel netwerk” wordt (of worden) het mobiele telecommunicatienetwerk (of de mobiele telecommunicatienetwerken) bedoeld waarlangs de InControl Services worden verstrekt; 


     (h) Met “Netwerkprovider” wordt de Mobiele netwerkoperator bedoeld die de InControl-verbindingsservices verstrekt of de Mobiele netwerkoperator die de verbinding verstrekt voor de “Live” dienst en Wi-Fi Hotspot, indien toepasselijk; 


     (i) Met “Persoonlijke simkaart” wordt de Subscriber Identity Module-kaart bedoeld die in het Voertuig wordt geplaatst om de verzending van gegevens voor “Live” en Wifi Hotspot mogelijk te maken. De Persoonlijke simkaart dient afzonderlijk te worden gekocht en door u geïnstalleerd, , afhankelijk van uw Voertuigmodel en land; 


     (j) Met “Simkaarten” worden de Simkaart voor telematica en de Persoonlijke simkaart bedoeld; 


    (k) Met “Simkaart voor telematica” wordt de Subscriber Identity Module-kaart bedoeld die in het Voertuig wordt geplaatst om de InControl-verbindingsservices mogelijk te maken;  


    (l) Met “Gebruiker” wordt elk individu bedoeld dat gebruikmaakt van het InControl Pack (of een deel daarvan), inclusief eventuele inzittenden van het Voertuig; 


   (m) Met “Voertuig” wordt het voertuig bedoeld waarvoor u een actueel en geldig abonnement hebt op de InControl Services;


   (n) Met “Spraak” wordt de verbindingsmogelijkheid bedoeld voor gespreksoproepen via een Simkaart voor telematica door u naar de hulpdiensten en/of dienstverleners voor pechverhelping en/of andere dienstverleners van ons zoals u daarvan door ons van tijd tot tijd in kennis wordt gesteld, of gespreksoproepen ontvangen van een dergelijke Simkaart voor telematica van de hulpdiensten en/of dergelijke dienstverleners; 


  (o) Met wij/ons/onze wordt Land Rover bedoeld (hetgeen een handelsnaam is van Jaguar Land Rover Limited (bedrijfsregistratienummer 1672070) met maatschappelijke zetel te Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk);


  (p) Met u/uw wordt de persoon, de firma, het bedrijf of de organisatie bedoeld die of dat de eigenaar is van het Voertuig en/of de koper van het InControl Pack. 


1.2   Wanneer wij de woorden “schriftelijk” of “schriftelijke” gebruiken in deze Voorwaarden, valt daar ook e-mail onder tenzij wij het tegendeel stellen. 


2. BELANGRIJK: LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR EN ZORG ERVOOR DAT U ZE BEGRIJPT VOORDAT U UW INCONTROL-PACK ACTIVEERT EN GEBRUIKT. LET DAARBIJ VOORAL OP DE GEBRUIKSVOORWAARDEN IN CLAUSULES 6 EN 8, EN ONZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN CLAUSULE 11 (INDIEN U EEN ZAKELIJKE KLANT BENT) EN CLAUSULE 12 (INDIEN U EEN CONSUMENT BENT). 


2.1   Uw acceptatie van deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) vormt een wettelijke overeenkomst tussen u en ons. Wij verlenen een licentie op het gebruik van het InControl Pack aan u en eventuele overige Gebruikers op basis van deze Voorwaarden en met inachtneming van alle regels en beleidsrichtlijnen die worden toegepast door de betreffende aanbieder van apps voor mobiele telefoons op wiens website (“Online winkel”) u de InControl Remote Smartphone App downloadt of de betreffende aanbieder van een Live functionaliteiten. Indien open source software is opgenomen in de InControl Remote Smartphone App of de Live functionaliteiten, overschrijven de voorwaarden van een opensourcelicentie mogelijk een aantal van deze Voorwaarden. 


2.2   Deze Voorwaarden zijn ook op u van toepassing indien u de gebruiker bent van een met InControl uitgerust Voertuig dat deel uitmaakt van een “wagenpark”. Een wagenpark is een groep Voertuigen die worden onderhouden door, in bezit zijn van of worden geleased door een bedrijf of een andere entiteit en niet door een individu of gezin. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een gehuurd Voertuig dat aan u is verstrekt door een verhuurbedrijf, een Voertuig dat aan u beschikbaar is gesteld door uw werkgever, of een Voertuig dat aan u beschikbaar is gesteld door ons of door onze erkende dealers op tijdelijke leenbasis. Door gebruik te maken van InControl Services (inclusief het rijden in een Voertuig van een wagenpark met actieve InControl Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en ons Privacybeleid, zelfs indien u niet persoonlijk het Voertuig hebt gekocht of geleased of de InControl Services hebt besteld. 


2.3   DOOR HET SELECTIEVAKJE IN TE SCHAKELEN, BEVESTIGT U DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID. 


2.4   INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U UW INCONTROL-PACK NIET ACTIVEREN EN VERLENEN WIJ U GEEN GEBRUIKSLICENTIE VOOR HET INCONTROL-PACK. 


2.5   U dient een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken voor toekomstige referentiedoeleinden. Een exemplaar van de actuele versie van deze Voorwaarden vindt u op de Website My Land Rover InControl. 


3.   Wijzigingen in deze Voorwaarden en het InControl Pack 


3.1   Wij mogen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door u een e-mail te sturen met de details van de wijziging of door u in kennis te stellen van een wijziging de volgende keer dat u de InControl Remote Smartphone App start of u aanmeldt bij de Website My Land Rover InControl. De nieuwe Voorwaarden worden mogelijk op het scherm weergegeven. Er zal u gevraagd worden om deze Voorwaarden te lezen en ze te aanvaarden, aangezien deze nieuwe voorwaarden van toepassing zullen zijn op uw gebruik van het InControl Pack.


3.2   Het is mogelijk dat van tijd tot tijd updates voor de InControl Remote Smartphone App worden uitgebracht via de Online winkel en u een kennisgeving ontvangt op het apparaat waarop u de InControl Remote Smartphone App hebt geïnstalleerd. Afhankelijk van de update, is het mogelijk dat u de InControl Remote Smartphone App pas weer kunt gebruiken wanneer u de nieuwste versie van de InControl Remote Smartphone App hebt gedownload en eventuele nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd. 


3.3 Wij kunnen wijzigingen in de InControl Services aanbrengen in de volgende omstandigheden: 


          (a) in het geval van een wijziging met betrekking tot onze dienstverleners; en/of 


          (b) in het geval van een wijziging in regelgeving of een wetswijziging die vereist dat wij wijzigingen aanbrengen in de InControl Services; en/of 


          (c) om de functionaliteit aan te passen en om verbeteringen aan te brengen in de InControl Services. 


        U ontvangt een e-mail van ons ter kennisgeving van dergelijke wijzigingen. 


3.4   Indien u een consument bent, kunt u uw InControl Services beëindigen ingeval wijzigingen in deze Voorwaarden of het InControl Pack in uw nadeel uitpakken. In dergelijke gevallen dient u de erkende Land Rover-dealer bij wie u uw Voertuig hebt gekocht of geleased daarvan in kennis te stellen indien u de eerste eigenaar bent van uw Voertuig, waarna deze eventuele door u vooruitbetaalde bedragen voor InControl Services die u nog niet hebt ontvangen zal restitueren. 


4.   Periode waarin wij de InControl Services verstrekken 


4.1   Zodra uw InControl Services-account is ingesteld, sturen wij u een bevestigingsmail om u te informeren dat de InControl Services zijn geactiveerd. Houd ermee rekening dat de service “SOS Noodoproep” al actief is voordat de instelling van uw InControl Services-account is voltooid maar op beperkte en niet-persoonlijke basis. 


4.2   De verstrekking van InControl Services eindigt op de verloopdatum van uw huidige abonnementsperiode (“Einddatum”) tenzij u kiest voor verlenging (zoals beschreven in clausule 4.3) na de Einddatum of het InControl Pack eerder wordt beëindigd door ons of u in overeenstemming met clausule 14 of 15. In het geval van “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” en “InControl Secure” wordt de Einddatum weergegeven op de Website My Land Rover InControl. 


4.3   U kunt uw InControl Services verlengen via de Website My Land Rover InControl of door een bezoek te brengen aan een van onze erkende Land Rover-dealers. Informatie over het verlengen van uw InControl Services wordt beschikbaar gesteld op de Website My Land Rover InControl. 


4.4   Wees ervan bewust dat uw toegang tot en gebruik van “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” en “InControl Secure” automatisch worden beëindigd indien u uw Voertuig verwijdert uit uw InControl Services-account. 


4.5   INDIEN U NIET LANGER IN BEZIT BENT VAN UW VOERTUIG OF HET NIET MEER GEBRUIKT (BIJVOORBEELD INDIEN U HET VOERTUIG VERKOOPT, INDIEN UW LEASE AFLOOPT, INDIEN U HET VOERTUIG KWIJTRAAKT OF INDIEN HET WORDT GESTOLEN EN NIET TERUGGEVONDEN), DIENT U UW VOERTUIG TE VERWIJDEREN UIT UW INCONTROL-SERVICES-ACCOUNT. U kunt dat doen via de Website My Land Rover InControl. Indien u uw Voertuig niet verwijdert, blijft u verantwoordelijk voor alle kosten, indien van toepassing, voor InControl Services in verband met het Voertuig. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gegevens en content die u mogelijk hebt opgeslagen in uw Voertuig en het InControl Pack te verwijderen (inclusief eventuele persoonlijke gegevens), indien van toepassing, voordat u uw Voertuig verkoopt of overdraagt, voor zover toegestaan door de apparatuur. U dient ook de nieuwe eigenaar van het Voertuig op de hoogte te brengen van eventuele services of voorzieningen die actief zijn op het moment van overdracht van het Voertuig en u dient de nieuwe eigenaar ervan bewust te maken dat voor die services of voorzieningen gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld zoals beschreven in deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.


5. Uw persoonlijke gegevens 


5.1   De voorwaarden van ons privacybeleid, van tijd tot tijd beschikbaar op de Website My Land Rover InControl (“Privacybeleid”), maken deel uit van deze Voorwaarden en zijn van toepassing op uw gebruik van het InControl Pack. Lees dit goed door. 


5.2   Om u de InControl Services te kunnen verstrekken, dienen wij en onze dienstverleners gebruik te kunnen maken van de locatiegegevens die worden verzonden vanuit uw Voertuig. Wij houden altijd de laatste parkeerlocatie van het Voertuig bij (deze functionaliteit kan niet worden uitgeschakeld door u), maar u kunt wel te allen tijde de functionaliteit voor het bijhouden van ritten (“Ritten”) van de InControl Services uitschakelen via de Website My Land Rover InControl en de InControl Remote Smartphone App, hetgeen voorkomt dat “ritinformatie” (zoals gedefinieerd in het Privacybeleid) wordt verzonden vanuit het Voertuig (met uitzondering van de laatste parkeerlocatie van het Voertuig). Maar zelfs indien u Ritten hebt uitgeschakeld, worden er toch realtime locatiegegevens met betrekking tot het Voertuig verzonden naar de relevante dienstverlener en/of hulpdiensten (al naargelang het geval) indien de functie “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” of “InControl Secure” geactiveerd is. Houd ermee rekening dat de functies “InControl Secure” en “SOS Noodoproep” automatisch worden geactiveerd zodra een relevante activeringsgebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld respectievelijk wanneer uw Voertuig wordt weggesleept terwijl het contact is uitgeschakeld of wanneer de airbags van uw voertuig in werking treden. Raadpleeg het instructieboekje van het Voertuig voor gedetailleerde informatie over de relevante activeringsgebeurtenissen. Door deze Voorwaarden te accepteren, geeft u uw toestemming voor het gebruik van de locatiegegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. U hebt het recht om uw toestemming voor onze koppeling van locatiegegevens met betrekking tot het Voertuig aan persoonlijke gegevens die wij van tijd tot tijd over u verzamelen, te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met een erkende Land Rover-dealer, maar houd ermee rekening dat dit mogelijk betekent dat u geen gebruik meer kunt maken van de InControl Services. 


5.3   Door gebruik te maken van de InControl Services, geeft u toestemming aan ons om gebruik te maken van de gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. 


6.   Uw gebruik van het InControl Pack 


6.1   U dient: 


         (a) uw InControl Services-account onmiddellijk in te stellen via de richtlijnen die beschikbaar zijn in de Land Rover InControl-gebruikershandleiding. De InControl Services worden pas geactiveerd wanneer het volledige instellingsproces is voltooid. Bovendien dient u voor de activering van de “Live” service het instellingsproces te voltooien in het Voertuig;


         (b) de InControl Services uitsluitend aan te wenden voor het bedoelde gebruik en op een redelijke manier (de service “SOS Noodoproep” mag bijvoorbeeld uitsluitend worden gebruikt voor daadwerkelijke noodgevallen, de service “Optimised Land Rover Assistance” uitsluitend voor daadwerkelijke behoefte aan pechverhelping en de service “InControl Secure” uitsluitend met betrekking tot daadwerkelijke en/of vermoedelijke diefstal van uw Voertuig); 


         (c) alle van toepassing zijnde verkeerswetten en de aanbevolen rijstijl na te leven met betrekking tot uw gebruik van de InControl Services (met inbegrip van maar niet beperkt tot regelgevingen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons in voertuigen); 


        (d) ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in uw InControl Services-account nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn en ons via de Website My Land Rover InControl zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen van dergelijke gegevens; 


        (e) uw gebruikersnaam, wachtwoord en pincodes voor uw InControl Services op een veilige plaats te bewaren en vertrouwelijk te behandelen. Deel uw wachtwoord of pincodes met niemand. Wijzelf en onze dienstverleners hebben geen enkele verplichting om te controleren of iemand gemachtigd is gebruik te maken van uw Voertuig, wachtwoord of pincodes. U bent verantwoordelijk voor de acties met betrekking tot de InControl Services van iedereen die uw aanmeldingsgegevens gebruikt en tenzij het onze fout is, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel ongeautoriseerd gebruik van de InControl Services; 


        (f) ervoor te zorgen dat alle Gebruikers het InControl Pack gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en bewust worden gemaakt van deze Voorwaarden en het Privacybeleid (inclusief de manier waarop wij gegevens vanuit het Voertuig verzamelen en gebruiken); 


       (g) verantwoordelijkheid te nemen voor het afsluiten van uw eigen verzekering voor uw Voertuig. De InControl Services vervangen op geen enkele manier verzekeringsdiensten; 


       (h) ervoor te zorgen dat u de “service modus” inschakelt wanneer uw Voertuig een onderhoudsbeurt ondergaat en de “transport modus” wanneer uw Voertuig wordt vervoerd, om te voorkomen dat het diefstalalarm wordt geactiveerd. Dat kan worden gedaan via de InControl Remote Smartphone App of de Website My Land Rover InControl; 


       (i) ervoor te zorgen dat u de “valet modus” van uw Voertuig inschakelt indien u het overdraagt aan iemand die geen toegang mag hebben tot “Live” of Wifi Hotspot in het Voertuig;  


       (j) verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik van de functie ‘onthoud mijn gegevens’, die van toepassing is op bepaalde voorzieningen van het InControl Pack. Met deze functie blijft u automatisch aangemeld bij het Voertuig zodat u gemakkelijker toegang hebt tot de voorzieningen. Wees ervan bewust dat iedere andere persoon die het Voertuig gebruikt, uw opgeslagen instellingen, apps en persoonlijke gegevens in het Voertuig kan bekijken zolang deze functie actief is en de InControl Services in het Voertuig kan gebruiken alsof hij of zij u is. U dient ervoor te zorgen dat de functie ‘onthoud mijn gegevens’ uitgeschakeld is indien u niet wilt dat andere Gebruikers toegang hebben; 


      (k) de InControl-verbindingsservices uitsluitend aan te wenden voor gebruik van en toegang tot de InControl Services; 


      (l) ons of een erkende Land Rover-dealer zo snel mogelijk op de hoogte te brengen indien u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van de InControl Services; 


     (m) verantwoordelijkheid te nemen voor alle netwerkprovider- en dataplankosten met betrekking tot het gebruik van de Persoonlijke simkaart en het gebruik van “Live” en Wifi Hotspot. Hiertoe behoren ook eventuele door de netwerkprovider in rekening gebrachte kosten voor internationale dataroaming. Wees er van bewust dat sommige gegevens van de InControl-verbindingsservices via uw Persoonlijke SIM worden verstuurd wanner er mobile dataverbinding actief is of wanneer de Wi-Fi-verbinding actief is. 


6.2   In sommige landen is het gebruik van bepaalde InControl Services mogelijk verboden of beperkt. U dient uzelf vertrouwd te maken met en u dient zich te houden aan alle lokale wetten in elk land waarin u gebruik wilt maken of gebruikmaakt van de InControl Services. 


6.3   U mag niet: 


       (a) de InControl Remote Smartphone App of Live functionaliteiten kopiëren, behalve waarbij het kopiëren boven op het normale gebruik van de InControl Remote Smartphone App of Live functionaliteiten komt, of waarbij het noodzakelijk is voor back-updoeleinden of operationele veiligheid; 


       (b) de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl verhuren, leasen, in sublicentie geven, uitlenen, vertalen, samenvoegen, bewerken, veranderen of aanpassen; 


       (c) wijzigingen aanbrengen in of aanpassingen doorvoeren aan het geheel of een deel van de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl of toestaan dat de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl of een deel daarvan worden gecombineerd met of worden opgenomen in andere programma’s;


      (d) de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteitenof de Website My Land Rover InControl uit elkaar halen, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering of afgeleide werken maken op basis van het geheel of een deel van ervan, of een poging daartoe ondernemen, met uitzondering van die omstandigheden waarin dergelijke acties (omwille van sectie 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988) niet kunnen worden verboden omdat zij onontbeerlijk zijn voor het doel van interoperabiliteit tussen de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl met een ander softwareprogramma en mits de gegevens die door u worden verkregen tijdens dergelijke activiteiten: 


          (i) uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit te bewerkstelligen tussen de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl en een ander softwareprogramma; 

        

         (ii) niet onnodig zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of gecommuniceerd aan derden; en 


        (iii) niet worden gebruikt om hiermee software te maken die in aanzienlijke mate vergelijkbaar is met de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl.


      (e) het InControl Pack gebruiken of toestaan dat iemand anders het gebruikt op een onwettige manier, voor onrechtmatige doeleinden of op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden, of frauduleus of te kwader trouw te werk gaan, bijvoorbeeld door de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten of de Website My Land Rover InControl te hacken of er kwaadwillige code in te plaatsen, met inbegrip van virussen of schadelijke gegevens, of dat bij een besturingssysteem te doen; 


      (f) inbreuk maken op onze intellectuele-eigendomsrechten of die van een derde met betrekking tot uw gebruik van het InControl Pack (tot de mate waarin dergelijk gebruik niet is toegestaan door deze Voorwaarden);  


     (g) de InControl-verbindingsservices gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging of die van de Netwerkprovider kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, benadelen of compromitteren, of andere gebruikers van de Netwerkprovider storen; 


     (h) de InControl Services of software gebruiken in verband met chatten, peer-to-peer-bestandsdeling (“P2P”), BitTorrent of een netwerk met een proxyserver; spammen, ongevraagde massale bestoking met e-mails of commerciële berichten of enige vorm van beheer van een e-mailserver;  


     (i) de Simkaarten of software op de Simkaarten onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren, uit elkaar halen of op een andere manier proberen de bron- of objectcode daarvan of software daarop te achterhalen; 


     (j) het InControl Pack doorverkopen of gebruiken om services te verstrekken aan andere derden dan de ingezetenen van het Voertuig op het moment van gebruik van het InControl Pack; 


    (k) de Simkaart voor telematica gebruiken voor andere doeleinden dan voor de InControl-verbindingsservices en zoals van tijd tot tijd specifiek kan worden toegelaten door ons;  


    (l) het gebruik van de Simkaarten toestaan om de werking van het Mobiele netwerk of de kwaliteit van het Mobiele netwerk in gevaar te brengen, te benadelen of te onderbreken of om inbreuk te maken op de integriteit of beveiliging van een telecommunicatie- of IT-netwerk of -systeem; 


   (m) de Simkaarten op een andere manier gebruiken of kopiëren dan zoals uitdrukkelijk toegestaan krachtens deze Voorwaarden; 


   (n) de InControl-verbindingsservices op een andere met verzending van spraak gepaard gaande manier (waaronder het Voice Over Internet Protocol, VoIP) gebruiken dan zoals gedefinieerd bij Spraak hierboven, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door ons; of 


   (o) de InControl Services op een manier gebruiken die gepaard gaat met de strekking van een service die toegang mogelijk maakt tot een openbaar IP- of internetadres via een proxy-gateway of anderszins. 


6.4   U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van uw passagiers bij het gebruik van het InControl Pack, evenals voor de beveiliging van uw Voertuig en uw bezittingen. U mag de InControl Services, in het bijzonder de InControl Remote Smartphone App-services en Live functionaliteiten, uitsluitend gebruiken wanneer dat op een veilige manier mogelijk is. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor overlijden, persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door het niet-nakomen van deze clausule. 


6.5   Door het InControl Pack te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat verzending via internet nooit volledig privé of veilig is. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij en onze dienstverleners hebben getroffen, kunnen wij niet garanderen dat gegevens die via internet worden ingediend met de InControl Services, niet toegankelijk zijn of kunnen worden onderschept door anderen. 


7.   Intellectuele-eigendomsrechten 


7.1   U erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten in de InControl Remote Smartphone App, Live functionaliteiten en de Website My Land Rover InControl waar dan ook ter wereld aan ons toebehoren of in licentie zijn gegeven aan ons, dat rechten in de InControl Remote Smartphone app en Live functionaliteiten in licentie worden gegeven aan u (niet verkocht) en dat u geen rechten hebt op of belang hebt in de InControl Remote Smartphone app of Live functionaliteiten anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden. 


7.2   Sommige softwareonderdelen die worden gebruikt in de InControl Remote Smartphone app, de Live functionaliteiten en op de Website My Land Rover InControl zijn opensourcesoftware en de intellectuele-eigendomsrechten daarvan zijn eigendom van derden. Met uitzondering van dergelijke opensourcesoftwareonderdelen, erkent u dat u geen recht hebt op toegang tot enig deel van het InControl Pack in broncodevorm. 


8.   Beschikbaarheid en gebruik van de InControl Services 


8.1   Om gebruik te kunnen maken van de InControl Services, moet uw Voertuig zijn voorzien van een geïntegreerd telematica-apparaat dat Global Navigation Satellite System-signalen (“GNSS”) ontvangt en gebruikmaakt van draadloze netwerken om te communiceren met onze dienstverleners. 


8.2   Onverminderd clausules 8.5, 8.6 en 8.7: 


           (a) de InControl Remote Smartphone app kan in elk land worden gebruikt indien u dataroaming op uw apparaat hebt ingeschakeld of indien u verbonden bent met Wifi; 


           (b) de service “SOS Noodoproep” is beschikbaar in het land waarin u zich hebt geabonneerd op de InControl Services en in landen waarin het noodnummer 112 wordt ondersteund. Houd ermee rekening dat in landen waarin het noodnummer 112 wordt ondersteund, er een gespreksoproep tot stand wordt gebracht maar geen locatiegegevens worden verzonden; 


           (c) de service “Optimised Land Rover Assistance” is beschikbaar in het land waarin u zich hebt geabonneerd op de InControl Services en in elk ander land dat valt onder uw Land Rover Assistance; 


           (d) de service “InControl Secure” is beschikbaar in het land waarin u zich hebt geabonneerd op de InControl Services en in heel Europa; 


           (e) de “Live” service kan worden gebruikt in elk land waarin u beschikt over een geschikte dataverbinding.Wanneer u de “Live” service in het buitenland gebruikt, kunnen roaming kosten u aangerekend worden wanneer er data via uw Persoonlijke Simkaart wordt uitgewisseld, tenzij u de mobiele data verbinding uitschakelt. 


8.3   Indien u de service “InControl Secure” hebt gekocht: 


           (a) dient u onmiddellijk de politie te verwittigen en om een aangiftenummer te vragen ingeval uw Voertuig wordt gestolen en u gebruikmaakt van een dergelijke service; 


           (b) erkent u dat een dergelijke service wordt verstrekt om u te helpen om de locatie van uw Voertuig op te sporen en niet het daadwerkelijke terughalen van uw Voertuig behelst of dekt. Dienovereenkomstig zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die wordt toegebracht aan uw Voertuig voorafgaand aan of tijdens het terughalen van uw Voertuig op de aangegeven locatie; 


           (c) kunnen wij niet garanderen dat door het gebruik van een dergelijke service uw Voertuig wordt gevonden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de daden of nalatigheden van de dienstverlener voor het opsporen van gestolen voertuigen of de politie;  


           (d) erkent u dat uw aankoop van een dergelijke service de politie niet verplicht tot intensievere actie of actie in een andere vorm dan voor andere burgers geldt; en 


           (e) kunt u de locatie van uw Voertuig niet verkrijgen van de dienstverlener voor het opsporen van gestolen voertuigen. 


8.4   U kunt de periode selecteren waarvoor de “service modus” of “transport modus” wordt geactiveerd. Deze functies worden automatisch uitgeschakeld zodra de geselecteerde periode is verstreken. Indien er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan uw Voertuig of uw Voertuig langer dan die periode wordt vervoerd, moet u de functie opnieuw activeren. 


8.5   De service “Optimised Land Rover Assistance” is niet beschikbaar terwijl een actief SOS Noodoproep-gesprek plaatsvindt via de InControl Services. De “Live” service is niet beschikbaar terwijl een actief SOS Noodoproep-gesprek of een Optimised Land Rover Assistance-gesprek plaatsvindt en gedurende korte tijd daarna. 


8.6   Indien u Wifi Hotspot hebt gekocht, dient u ervan bewust te zijn dat: 


            (a) de Wifi-verbinding niet altijd beschikbaar is en afhankelijk is van het signaal van uw Mobiele netwerkoperator; 


            (b) de Wifi-verbinding niet beschikbaar is terwijl de service SOS Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance of InControl Secure wordt gebruikt. De Wifi-verbinding is eveneens niet beschikbaar gedurende dertig minuten na afloop van een SOS Noodoproep-gesprek en Optimised Land Rover Assistance-gesprek of totdat de dienstverlener voor het opsporen van gestolen voertuigen een actief InControl Secure-dossier sluit; 


       U dient een dataplan te kopen bij de door u gekozen Mobiele netwerkoperator om Wifi Hotspot te kunnen gebruiken wanneer data wordt uitgewisseld via uw Persoonlijke SIMkaart. 


8.7   De InControl Services worden aan u verstrekt met redelijke vaardigheid en zorg, en wij doen er binnen het redelijke alles aan om de InControl Services 24 uur per dag en 7 dagen per week aan u te verstrekken, maar u dient te erkennen dat: 


             (a) wij niet kunnen garanderen dat de InControl Services (of een van de functies ervan) of de Website My Land Rover InControl vrij is van fouten of doorlopend beschikbaar is. De beschikbaarheid en functionaliteit van eender welke InControl-service is afhankelijk van de netwerkdekking en andere factoren met betrekking tot uw Voertuig. De InControl Services zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar (bijvoorbeeld in afgelegen of omheinde gebieden) en ondervinden mogelijk hinder van obstructies zoals heuvels, hoge gebouwen en tunnels. Bovendien is het 2G en/of 3G mobiele signaal of GNSS (GPS) mogelijk niet altijd beschikbaar, hetgeen de werking en beschikbaarheid van de InControl Services kan beïnvloeden. Raadpleeg het instructieboekje van het Voertuig voor meer informatie over enkele van de factoren die de beschikbaarheid en functionaliteit van de InControl Services beïnvloeden; 


             (b) de InControl Services mogelijk niet werken indien uw Voertuig (en de telematica-besturingsunit in uw Voertuig) niet is onderhouden en niet bedrijfsklaar is; 


             (c) de werking van de service “SOS Noodoproep”, de service “Optimised Land Rover Assistance” en de service “InControl Secure” afhankelijk is van goede werking van de telematica-besturingsunit in het Voertuig. De InControl Services kunnen dus niet worden verstrekt indien de telematica-besturingsunit beschadigd is of wordt verwijderd; 


             (d) de InControl Services mogelijk gedurende bepaalde perioden van onderhoud en/of aanpassingen aan de InControl Services hinder ondervinden van storing en/of offline zijn (met inbegrip van eventuele telecommunicatienetwerken). 


8.8    Indien u een consument bent, hebt u wettelijke rechten met betrekking tot services die niet worden uitgevoerd met redelijke vaardigheid en zorg, of software die hapert of niet werkt zoals beschreven. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij uw lokale adviesbureau voor burgers of plaatselijke dienst voor handelsnormen. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten. 


9.    Live functionaliteiten 


9.1   Met de “Live” service hebt u toegang tot Live functionaliteiten in uw Voertuig. Wij hebben de Live functionaliteiten geselecteerd en beschikbaar gesteld opdat onze klanten hiervan kunnen profiteren. Live functionaliteiten zijn toegankelijk via de website van onze “Live” dienstverlener. 


9.2   Live functionaliteiten worden verstrekt door ons of door onze erkende derde aanbieders. Op elke Live functionaliteiten zijn mogelijk de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing (die losstaan van deze Voorwaarden). Indien van toepassing dient u deze door te lezen en te accepteren voor toegang en gebruik van de betreffende Live functionaliteiten. 


9.3   Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige regelingen of overeenkomsten tussen u en derde aanbieders van functionaliteitenen u maakt daarvan gebruik op eigen risico en kosten. U bent bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de betaling van eventuele kosten voor Live functionaliteiten die u downloadt of waarop u zich abonneert. 


9.4   Het aanbod aan Live functionaliteiten dat beschikbaar is voor uw InControl Pack en Voertuig, kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot Live functionaliteiten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of uit te schakelen. 


9.5   Wij kunnen de nauwkeurigheid, kwaliteit, prestaties, beschikbaarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van Live functionaliteiten niet garanderen, noch dat deze altijd vrij zijn van fouten of bijgewerkt, of mogen worden gebruikt krachtens lokale wetten in alle landen. 


10.   Dienstverleners, lokale instanties en hulpdiensten 


10.1   Om u de InControl Services te kunnen verstrekken, werken wij samen met verschillende dienstverleners (onder wie Netwerkproviders), ordehandhavingsinstanties en de hulpdiensten. Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd van dienstverlener wisselen. 


10.2   Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daden of nalatigheden van derde dienstverleners of voor de daden of nalatigheden van ordehandhavingsinstanties of de hulpdiensten. 


10.3   Met uitzondering van een rechtstreeks met een derde dienstverlener afgesloten overeenkomst, hebt u geen wettelijke relatie met onze dienstverleners. U bent geen derde begunstigde van enige overeenkomst tussen ons en de dienstverleners. 


11.   Beperking van aansprakelijkheid indien u een zakelijke klant bent 


11.1   U erkent dat het InControl Pack niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele behoeften en dat het dus uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het InControl Pack aan uw behoeften voldoet. 


11.2   Wij verstrekken het InControl Pack uitsluitend voor intern gebruik in uw bedrijf en u gaat ermee akkoord dat u het InControl Pack niet gebruikt voor doorverkoop. 


11.3   We dragen in geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid jegens u (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), inbreuk op een wettelijke verplichting of anderszins) krachtens deze Voorwaarden of in verband met het InControl Pack voor: 


             (a) winstderving, dalende verkoop, zakelijk verlies of gederfde omzet; 


             (b) onderbreking van de bedrijfsvoering; 


             (c) verlies van beoogde besparingen; 


             (d) verlies of beschadiging van gegevens of informatie; 


             (e) gemiste bedrijfskansen, verlies van goodwill of beschadiging van reputatie; of 


             (f) enige onrechtstreeks(e) of gevolgverlies- of schade. 


11.4   Anders dan de verliezen die worden uiteengezet in clausule 11.3 (waarvoor wij niet aansprakelijk zijn), zal de maximale totale aansprakelijkheid krachtens deze Voorwaarden en in verband met het InControl Pack (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), inbreuk op een wettelijke verplichting of anderszins) in alle gevallen beperkt blijven tot een geldbedrag gelijk aan 100% van de kosten die door u aan ons zijn betaald voor het InControl Pack. Dit maximum is niet van toepassing op clausule 11.5. 


11.5   Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: 


             (a) overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid; 


             (b) fraude of frauduleuze praktijken; 


             (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht. 


11.6   In deze Voorwaarden wordt de volledige reikwijdte van onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de verstrekking van het InControl Pack uiteengezet. Met uitzondering van die gevallen waarin dit uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Voorwaarden, zijn er geen bedingen, garanties, verklaringen of andere voorwaarden, noch uitdrukkelijk noch impliciet, die bindend zijn voor ons. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt elk beding, elke garantie, elke verklaring of elke andere voorwaarde uitgesloten met betrekking tot de verstrekking van het InControl Pack die anderszins geïmpliceerd of opgenomen is in deze Voorwaarden, hetzij wettelijk, als gevolg van gewoonterecht of anderszins. 


12.   Beperking van aansprakelijkheid indien u een consument bent 


12.1     U erkent dat het InControl Pack niet is ontwikkeld om te voldoen aan uw individuele behoeften en dat het dus uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het InControl Pack aan uw behoeften voldoet. 


12.2      Onverminderd clausules 12.3 en 12.5, geldt dat indien wij ons niet houden aan deze Voorwaarden wij verantwoordelijk zijn voor door u geleden verlies dat of schade die het onomstotelijke resultaat is van onze inbreuk op deze Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien indien zulks een logische consequentie is van onze inbreuk of indien zulks werd verwacht door u en ons ten tijde van de activering van uw InControl Pack. 


12.3     Wij verstrekken het InControl Pack uitsluitend voor thuis- en privégebruik. U gaat ermee akkoord het InControl Pack niet voor enige commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden te gebruiken, en wij dragen geen aansprakelijkheid jegens u voor geleden zakelijke schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbreking of gemiste bedrijfskansen). 


12.4    Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit en beperken deze evenmin voor: 


                 (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; 


                 (b) fraude of frauduleuze praktijken; 


                 (c) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door Engels recht. 


 12.5     Onze maximale totale aansprakelijkheid krachtens of in verband met deze Voorwaarden en het InControl Pack (hetzij middels een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid), inbreuk op een wettelijke verplichting of anderszins) zal in alle gevallen beperkt blijven tot een geldbedrag gelijk aan de kosten die door u aan ons zijn betaald voor het InControl Pack. Dit is niet van toepassing op de soorten verlies die worden uiteengezet in clausule 12.4. 


13.    Gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben 


13.1    Ten behoeve van deze clausule 13 wordt met een “Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben” een daad of gebeurtenis bedoeld die redelijkerwijs buiten onze controle valt en negatieve gevolgen heeft voor uw gebruik van het InControl Pack, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële actie door derden, burgerlijke opstand, rellen, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of andere natuurramp, het uitvallen van openbare of private telecommunicatienetwerken of daden of nalatigheden van een ordehandhavingsinstantie of de hulpdiensten. 


13.2    Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig onvermogen om onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden na te komen of een vertraging in het nakomen ervan in het geval van een Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. 


13.3    Indien een Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben plaatsvindt waardoor wij onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden niet kunnen nakomen: 


                (a) Nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u ervan in kennis te stellen; en 


                (b) Worden onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen verlengd met de duur van de Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. In het geval de Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben invloed heeft op de prestaties van InControl Services voor u, starten wij de InControl Services zo snel als redelijkerwijs mogelijk is opnieuw op na de Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben. 


13.4     U hebt het recht om het contract tussen ons te beëindigen indien een Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben plaatsvindt en u niet langer wilt dat wij u de InControl Services verstrekken. 


14.    Beëindiging of opschorting van de InControl Services door ons 


14.1    Ingeval u: 


                (a) inbreuk maakt op een van deze Voorwaarden; 


                (b) een consument bent en failliet gaat; of 


                (c) u een zakelijke klant bent en uw bedrijf, firma of organisatie in vereffening gaat of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over bepaalde of alle bezittingen, 


            hebben wij het recht om uw gebruik van de InControl Services (of een deel daarvan) onmiddellijk te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent aansprakelijk voor de betaling van de redelijke kosten die wij oplopen als gevolg van een dergelijke inbreuk (inclusief eventuele redelijke kosten die wij oplopen in verband met enige verwijdering van de hardware die is geïnstalleerd in uw Voertuig voor de verstrekking van de InControl Services). 


14.2    Indien u inbreuk maakt op een van de voorwaarden zoals vermeld in clausule 6 hierboven met betrekking tot de InControl-verbindingsservices, heeft onze Netwerkprovider het recht om de InControl-verbindingsservices onmiddellijk op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U bent aansprakelijk voor de betaling van de redelijke kosten die onze Netwerkprovider oploopt als gevolg van een dergelijke inbreuk. 


14.3   Wij hebben het recht om uw gebruik van de InControl Services onmiddellijk te beëindigen indien wij stoppen met het verstrekken van de InControl Services in uw land of aan onze klanten in het algemeen om wat voor reden dan ook. 


15.    Beëindiging van de InControl Services door u 


15.1   Zodra u de InControl Services hebt geactiveerd, kunt u de InControl Services uitsluitend voor de Einddatum beëindigen indien: 


               (a) wij in ernstige mate inbreuk maken op deze Voorwaarden; 


               (b) u een consument bent en wij in vereffening gaan of een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over onze bezittingen; 


               (c) wij enige van deze Voorwaarden of de InControl Services zodanig wijzigen dat de wijzigingen in uw nadeel uitpakken, zoals voorzien in clausule 3.4; 


               (d) wij worden getroffen door een Gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, zoals voorzien in clausule 13.4. 


            Indien u de services wilt beëindigen krachtens deze clausule, moet u ons daarvan in kennis stellen in overeenstemming met clausule 16. 


15.2     Indien u uw Voertuig niet meer in bezit hebt of niet meer gebruikt (bijvoorbeeld indien u het voertuig verkoopt, indien uw lease afloopt, indien u het voertuig kwijtraakt of indien het wordt gestolen), dient u: 


               (a) uw Voertuig te verwijderen uit uw InControl Services-account; 


               (b) indien mogelijk uw gebruikersprofiel te verwijderen uit het Voertuig, evenals eventuele opgeslagen instellingen, apps, informatie en persoonlijke gegevens; 


               (c) indien mogelijk ervoor te zorgen dat de functie ‘onthoud mijn gegevens’ voor bepaalde voorzieningen van het InControl Pack uitgeschakeld is en/of dat u afgemeld bent bij deze voorzieningen. 


15.3      Indien u uw Voertuig niet meer in bezit hebt of gebruikt terwijl een actueel abonnement op de service “SOS Noodoproep”, de service “Optimised Land Rover Assistance” en/of de service “InControl Secure” actief is, worden deze services verstrekt aan de nieuwe eigenaar van uw Voertuig voor het restant van de actuele abonnementsperiode, afhankelijk van het feit of de nieuwe eigenaar het instellen van een eigen InControl Services-account voltooit. Om de “Live” service en Wifi Hotspot te gebruiken, dient de nieuwe eigenaar het instellen voor de eigen InControl Services-account uit te voeren en een gekoppeld dataplan te hebben. 


15.4     Op de Einddatum of bij een eerdere beëindiging van uw InControl Services: 


                (a) vervallen alle rechten die u waren verleend krachtens deze Voorwaarden; 


                (b) hebt u geen toegang meer tot de InControl Services; en 


                (c) moet u onmiddellijk de InControl Remote Smartphone app wissen of verwijderen van alle apparaten waarop de InControl Remote Smartphone app is geïnstalleerd, en onmiddellijk alle exemplaren vernietigen van de InControl Remote Smartphone app die u in uw bezit, bewaring of beheer hebt. 


15.5    Na de Einddatum of een eerdere beëindiging van uw InControl Pack verwijderen wij mogelijk alle records en gegevens in ons bezit of in ons beheer over uw InControl Services zonder enige aansprakelijkheid jegens u. 


16.      Contact met ons opnemen 


16.1    Indien u een consument bent en vragen of klachten hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Land Rover-dealer. 


16.2    Indien u een consument bent en schriftelijk contact met ons wilt opnemen, kunt u uw schrijven overhandigen aan ons of per post versturen naar een erkende Land Rover-dealer, die u een schriftelijke ontvangstbevestiging zal sturen. Indien wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving willen doen toekomen, doen wij dat per e-mail, via overhandiging of per post naar het adres dat u hebt verstrekt aan de erkende Land Rover-dealer waarvan u uw Voertuig hebt gekocht. 


16.3     Bent u een zakelijke klant, houd er dan mee rekening dat enige kennisgeving die door u aan ons wordt verstrekt of door ons aan u, wordt geacht ontvangen te zijn en bij plaatsing op onze website afgeleverd te zijn 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de postdatum van een brief. In het geval van bezorging van een kennisgeving is het in het geval van een brief voldoende om te bewijzen dat een dergelijke brief juist was geadresseerd, gefrankeerd en op de post gedaan, en in het geval van een e-mail dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het aangegeven e-mailadres van de geadresseerde. 


17.      Overige belangrijke voorwaarden 


17.1    Het is mogelijk dat wij onze rechten en verplichtingen krachtens deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dat heeft geen effect op uw rechten of onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. 


17.2    U mag uw rechten of uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden uitsluitend overdragen aan een andere persoon indien wij daarover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. 


17.3    Het contract voor de verstrekking van het InControl Pack geldt tussen u en ons. Niemand anders heeft enig recht om deze Voorwaarden af te dwingen, met uitzondering van de Netwerkoperator, die clausule 14.2 jegens u kan afdwingen.


17.4   De volgende clausules van deze Voorwaarden blijven van toepassing na de Einddatum of bij een eerdere beëindiging: 5, 6, 7, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15 en 17 van deze Voorwaarden. 


17.5   Elk van deze clausules in deze Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of relevante instantie besluit dat een clausule onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules volledig van kracht. 


17.6   Indien wij er niet in slagen u uw verplichtingen krachtens deze Voorwaarden te laten nakomen, indien wij onze rechten met betrekking tot u niet afdwingen of indien wij daarin erg langzaam zijn, betekent dat niet dat wij afstand doen van onze rechten met betrekking tot u en betekent dat evenmin dat u zich niet hoeft te houden aan die verplichtingen. Indien wij een inbreuk op deze Voorwaarden door u wel door de vingers zien, doen wij dat schriftelijk, en dat wil niet zeggen dat wij een latere inbreuk door u eveneens door de vingers zullen zien. 


17.7   Bent u een consument, houd er dan mee rekening dat dit contract tussen u en ons voor uw gebruik van het InControl Pack valt onder het Engelse recht. Dat betekent dat enige geschillen of claims als gevolg van of in verband met deze Voorwaarden vallen onder het Engelse recht. U en wij gaan ermee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de niet-exclusieve jurisdictie hebben. Indien u echter een inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook gerechtelijke stappen nemen in Noord-Ierland, en indien u een inwoner bent van Schotland, kunt u ook gerechtelijke stappen nemen in Schotland. 


17.8   Indien u een zakelijke klant bent, vallen deze Voorwaarden, het onderwerp ervan en de samenstelling ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder het Engelse recht. Wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben.

© JAGUAR LAND ROVER LIMITED 2019

Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de wetgeving van de EU. Het werkelijke brandstofverbruik van een wagen kan verschillen van het in de tests behaalde verbruik. De cijfers zijn enkel bedoeld om vergelijkingen mogelijk te maken.