HET DEPOLLUTIEPROCES

Wanneer een voertuig wordt afgeleverd bij een door Land Rover erkend verwerkingscentrum, worden eerst de vervuilende stoffen op professionele wijze uit de auto verwijderd. Dit omvat:

  • Het aflaten van alle vloeistoffen
  • Het verwijderen van de batterij en banden
  • De neutralisatie of verwijdering van de airbags

Eventuele verkoopbare onderdelen worden verwijderd en verkocht. De verdere verwerking van het voertuig gebeurt in een shredder waar het voertuig wordt geperst. Met scheidingstechnieken worden metalen gerecupereerd voor recyclage tot nieuwe ferro- en non-ferrometalen.

Uit het resterende materiaal, het zogenaamde shredderafval, worden andere metalen en niet-metalen gerecupereerd. Wat dan nog overblijft, wordt verder gesorteerd en gebruikt in andere toepassingen. Gerecupereerd glas bijvoorbeeld kan als aggregaat worden gebruikt voor de aanleg van wegen.

Pas wanneer al deze processen zijn afgerond, komt het nog resterende afval op een stortplaats terecht.
An error occurred creating a component.

Component with schema "Ready To Go Bar" and view "ready-to-go-bar" and title "Ready to go bar - Recycle" and ID "tcm:310-126706".
(Error was "There must be a CTA on the Ready To Go box, component Id tcm:310-126706 is missing a CTA")


Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070


De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de wetgeving van de EU. Het werkelijke brandstofverbruik van een wagen kan verschillen van het in de tests behaalde verbruik. De cijfers zijn enkel bedoeld om vergelijkingen mogelijk te maken.