EERST NEMEN WE TERUG...

Land Rover heeft een compleet plan uitgewerkt om aan de recyclagewetgeving (ELV - End of Life Vehicle) van de Europese Unie te voldoen.

De ELV-richtlijn vereist dat autoconstructeurs en importeurs de voertuigen die ze op de markt zetten op het einde van hun levenscyclus ook terugnemen (ongeacht de datum van de eerste inschrijving) om ervoor te zorgen dat ze op een milieubewuste manier worden verwerkt.

Wetten op de verwerking van afgedankte voertuigen

  • De terugname is gratis voor de laatst geregistreerde eigenaar of gebruiker. Dat geldt voor alle personenvoertuigen met maximaal negen plaatsen en een maximum toegelaten massa van 3,5 ton.
  • De voertuigen moeten worden teruggebracht naar het gratis terugnamepunt dat door de constructeur is aangeduid.
  • Het voertuig moet compleet zijn en alle essentiële onderdelen bevatten, inclusief motor, transmissie, koetswerk, velgen en katalysator (indien gemonteerd).
  • Het voertuig moet vrij zijn van bijkomend afval (zoals tuin- of huishoudafval, extra banden, enz.).
  • De eigenaar moet kunnen bewijzen dat hij het recht heeft om het voertuig af te danken voor hij een recyclagecertificaat krijgt.

Alle terugnamesites met een contract hebben van het milieuagentschap een licentie van erkend verwerkingsbedrijf gekregen. Ze voldoen ook aan de bijkomende professionele kwaliteitsnormen die Land Rover oplegt voor de overname, verwerking en recyclage van afgedankte voertuigen en werden met onmiddellijke ingang aangesteld.

Voor meer informatie over de volledige lijst van erkende terugnamefaciliteiten in uw land (enkel EU), kunt u terecht bij uw plaatselijke concessiehouder.
An error occurred creating a component.

Component with schema "Ready To Go Bar" and view "ready-to-go-bar" and title "Ready to go bar - Recycle" and ID "tcm:310-126706".
(Error was "There must be a CTA on the Ready To Go box, component Id tcm:310-126706 is missing a CTA")


Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070


De vermelde cijfers zijn het resultaat van officiële tests door de constructeur conform de wetgeving van de EU. Het werkelijke brandstofverbruik van een wagen kan verschillen van het in de tests behaalde verbruik. De cijfers zijn enkel bedoeld om vergelijkingen mogelijk te maken.