UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

CLOSE LABEL

BROWSER-UPDATE

Wij hebben vastgesteld dat u niet de allernieuwste versie van uw internetbrowser gebruikt. Door de nieuwste versie van Internet Explorer te installeren, kunt u onze site zien en gebruiken zoals deze is bedoeld. Ook zal uw internetbezoek veiliger zijn, omdat de nieuwste uitvoering beter is beveiligd tegen de nieuwste internetrisico's.

LAND ROVER / VIRGIN GALACTIC COMPETITIE VOORWAARDEN

OPGELET:
De Voorwaarden en Bepalingen werden aangepast op vrijdag 21 november 2014 om 12.00 u en bevatten een verlenging van de wedstrijd omwille van technische problemen met de Galactic Discovery website, waardoor sommige bezoekers niet konden deelnemen. Gelieve voorwaarde 19 te bekijken voor de aangepaste afsluitingsdatum.De Algemene Voorwaarden die hier volgen (de "Competitie Voorwaarden") zijn toepasselijk op de Land Rover wereldwijde prijs competitie (de "Competitie"), die wordt uitgevoerd en beheerd over 25 jurisdicties door Jaguar Land Rover Limited, een vennootschap gevestigd in Engeland en Wales met geregistreerd kantoren bij Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF en bedrijfsnummer 1672070. Deze versie van de Competitie Voorwaarden is toepasselijk op deelnemers in België en Luxemburg.


Om in aanmerking te komen

1) Medewerkers van Virgin Galactic, LLC ("Virgin Galactic"), Land Rover en medewerkers van elk derde partij die gelieerd is aan de Competitie, Virgin Galactic of Land Rover's moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, distributeurs, en elke andere prijsverschaffer, directeurs, bestuurders, en alle naaste familieleden (echtgenoot(e), samenwonende partners, ouders, grootouders, broers en zussen, kinderen, en kleinkinderen), alsmede Virgin Galactic of Land Rover partners, adviseur, of reclame-/promotiebureaus (en hun directe familieleden) komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Competitie, om te genieten van of deel te nemen in de Prijzen

2) U dient een wettelijk inwoner van België of Luxemburg zijn.

3) U komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de Competitie of om een Prijs te winnen als u of eender wie van uw Gasten (zoals hierna bepaald) onderworpen bent of wordt, wegens eender welke reden van nationaliteit of andere, aan sancties, schrappingen of beperkingen opgelegd door i) het toepasselijk recht (onder meer door de Amerikaanse regelgeving omtrent export administratie, internationale wapenhandel, buitenlandse activa controle, de “Patriot Act” of eender welke andere regelgeving, statuut en uitvoeringsbesluit, van tijd tot tijd gemaakt door de Amerikaanse overheid; ii) de Amerikaanse overheid; of iii) eender welke Amerikaans of internationaal regulerend of bevoegd orgaan (onder meer de Federale Luchtvaart Administratie, de Internationale Handelsorganisatie, Bureau m.b.t. Controle van Buitenlandse Activa, Bureau van Industrie en Veiligheid en het Schatkist Departement), waardoor uw toegang tot de USA of deelname aan de Prijzen zou verboden, beperkt of verhinderd wordt. Een niet-exhaustieve lijst van personen die momenteel onderworpen zijn aan zulke sancties, schrappingen of beperkingen kan hier gevonden worden: https://new.export.gov/consolidated-screening-list en http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm.">http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123086.htm.

4) U dient een particulier van 18 jaar of ouder te zijn om deel te nemen aan de Competitie en om aanspraak te maken op een Prijs (zoals gedefinieerd hieronder).

5) U dient een geldig Facebook account te hebben, een geldig e-mailadres en toegang tot het Internet om deel te nemen aan deze Competitie en een Prijs te kunnen winnen.

6) Uw deelname aan de Competitie is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Competitie Voorwaarden, en alle andere voorwaarden opgenomen in het toepasselijk promotiemateriaal.

Prijzen

7) De prijzen die uitgereikt zullen worden in verband met de Competitie zijn de volgende:

(i) een (1) nationale prijs per jurisdictie zal worden toegereikt. De nationale prijs voor deze jurisdictie is: vliegtickets naar New Mexico, een bezoek aan de Spaceport en een Land Rover off-road ontdekkingsavontuur in de woestijn voor de winnaar en drie van zijn/haar vrienden (een "Nationale Prijs"). De exacte data van het bezoek aan de Spaceport en van het Land Rover off-road ontdekkingsavontuur worden bepaald door Land Rover onder voorbehoud van beschikbaarheid en de winnaar moet zich in alle redelijkheid inspannen om zichzelf beschikbaar te maken voor het bezoek van de Spaceport en het off-road avontuur op de datum die door Land Rover voorgesteld wordt. Indien binnen zeven (7) dagen geen overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van de beschikbaarheid van de winnaar, wordt een plaatsvervangende winnaar geselecteerd voor de Nationale Prijs van de op een na beste deelname, die door de jury wordt geselecteerd. Het bezoek van de Spaceport en het Land Rover off-road ontdekkingsavontuur zullen plaatsvinden in New Mexico, USA. Land Rover zal een retourvlucht “economy class” voor de winnaar en zijn/haar Gasten (gedefinieerd hieronder) organiseren van de grootste luchthaven, dichtstbij de woning van de winnaar. Land Rover voorziet grond transport tussen de luchthaven en hotel, en standaard hotel accommodaties bij […], of een hotel van gelijkwaardig kaliber (met name twee [2] kamers, tweepersoonsgebruik, kamertarief, en logeerbelasting) voor […] nachten dicht bij de locatie van de Spaceport, samen met de nodige training die het mogelijk maakt voor de winnaar en Gasten om de Space Flight te voltooien. Alle reisgegevens zijn naar goeddunken van Land Rover en Virgin Galactic.

En; (ii) een (1) bonus prijs (de "Bonus Prijs") van een reis naar de ruimte met Virgin Galactic voor de winnaar en drie van zijn/haar vrienden zal wereldwijd worden uitgereikt (i.e. over alle deelnemende jurisdicties in de Competitie) (de "Space Flight"). De datum van de Space Flight wordt bepaald door Virgin Galactic nadat de winnaars bekendgemaakt worden en bevestigd. De winnaar zal een nummer krijgen in de totale wachtrij en krijgt aan de hand daarvan een datum toegewezen voor de Space Flight door Virgin Galactic. Alhoewel de exacte data niet gespecificeerd kunnen worden, wordt deze Space Flight een van de eerste duizend (1.000) privé vluchten die vanuit de Spaceport zullen vertrekken. De exacte datum wordt bepaald onder voorbehoud van beschikbaarheid en de winnaar moet zich in alle redelijkheid inspannen om zichzelf beschikbaar te maken voor de vlucht op de datum die door Virgin Galactic voorgesteld wordt. Indien binnen zeven (7) dagen geen overeenstemming wordt bereikt ten aanzien van de beschikbaarheid van de winnaar, wordt een plaatsvervangende winnaar geselecteerd voor de Space Flight van de op een na beste deelname, die door de jury wordt geselecteerd. De Space Flight zal plaats nemen vanaf Spaceport America, New Mexico USA. Land Rover zal een retourvlucht “economy class” voor de winnaar en zijn/haar Gasten (gedefinieerd hieronder) organiseren van de grootste luchthaven, dichtstbij de woning van de winnaar. Virgin Galactic voorziet grond transport tussen de luchthaven en hotel, en standaard hotel accommodaties bij de Sierra Grande Lodge and Spa, of een hotel van gelijkwaardige kaliber (met name twee [2] kamers, tweepersoonsgebruik, kamertarief, en logeerbelasting) voor 3-4 nachten voorafgaand aan de vlucht dicht bij de locatie van de Spaceport, samen met de nodige training die het mogelijk maakt voor de winnaar en Gasten om de Space Flight te voltooien. Alle reisgegevens zijn naar goeddunken van Land Rover en Virgin Galactic. (De Nationale Prijs en Bonus Prijs zullen samen de "Prijzen" worden genoemd).

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat het misschien niet mogelijk is om de winnaar en zijn Gasten (zoals gedefinieerd) samen te laten zitten of te laten vliegen met dezelfde vlucht wegens vereisten, verboden en beperkingen die kunnen opgelegd zijn door de toepasselijke wetten of door andere regelgevende overheden, of zoals redelijkerwijze vereist door Virgin Galactic, om te voldoen aan de vlucht veiligheid of operationele vereisten.

Prijs behoeften, restricties, en uitzonderingen

8) De Prijzen zijn exclusief alle kosten en onkosten die betrekking hebben op de Prijs of genot van de Prijs die niet genoemd worden in deze Competitie Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot onkosten voor eten en drinken, tenzij schriftelijk anders aangegeven aan de winnaar.

9) Waar een Prijs reizen omvat: a. Het zal niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt bepaald in deze Competitie Voorwaarden, belasting, grond transport, extra transport, eten en drinken, fooien, incidentele kosten, bagage kosten, telefoonkosten, excursies, heffingen voor wijzigingen van datum en/of reserveringen, extra accommodaties en alle andere onkosten omvatten die redelijkerwijs gemaakt kunnen worden door de winnaar of zijn/haar Gasten in relatie met de ontvangst of gebruik van de Prijs, tenzij schriftelijk anders aangegeven aan de winnaar.

b. De winnaar en zijn/haar Gasten (indien toepasselijk) dienen, en zijn exclusief verantwoordelijk om alle nodige identificatie en/of reisdocumenten en visas vereist voor het reizen, inclusief, maar niet beperkt tot, een paspoort dat geldig is voor minstens 6 maanden op het moment van reizen, te verkrijgen. Land Rover kan assisteren waar nodig, naar eigen goeddunken.

c. Gasten zijn allen vereist een aansprakelijkheid-/bekendheidsformulier in te vullen en te retourneren voordat de reis geboekt wordt.

d. De naam van de winnaar die gebruikt wordt voor de Competitie deelname moet overeenkomen met het officiële identiteitsbewijs.

e. Een geldige credit card of bankkaart is vereist als borg bij het inchecken in een hotel dat in de Prijs inbegrepen is.

f. Wanneer er reisverzekering inbegrepen is in de Prijs, is het onderworpen aan restricties en de algemene voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, en het is de verantwoordelijkheid van de winnaar en/of gast (indien toepasselijk) om te voldoen aan eventuele extra kosten in relatie tot het verkrijgen van verzekeringsdekking voor alle reeds bestaande medische aandoeningen en alle extra kosten die nader kunnen worden opgegeven indien de winnaar en/of gast tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren.

g. Land Rover is niet verantwoordelijk voor eventuele annuleringen, vertragingen, omleidingen, of vervangingen, of enige andere handeling of nalaten door de luchtvaartmaatschappijen, hotels, transportbedrijven, derde partij Prijs verschaffer, of enige andere personen die betrokken zijn bij het verschaffen van Prijs-gerelateerde producten, diensten, of accommodaties.

h. Land Rover is niet verantwoordelijk voor gemiste vluchten, treinen, bussen etc. voor welke reden dan ook, het niet lukken van de winnaar om hetzelfde te boeken of bevestigen in overeenstemming met instructies van Land Rover, of eventuele daaruit voortvloeiende onkosten;

i. Land Rover is niet verantwoordelijk indien de winnaar en/of Gasten toegang tot, of her-toegang van alle vliegtuigen van de Verenigde Staten van Amerika geweigerd wordt. In zulk geval is de winnaar en/of Gasten exclusief verantwoordelijk voor alle eventuele onkosten die gemaakt worden, en kan van deelname in de Prijs worden afgezien, zowel geheel als gedeeltelijk.

j. De winnaar en zijn/haar gast(en) (indien toepasselijk) dienen elk minstens 18 jaar of meerderjarig in hun jurisdictie of woonplaats (wat groter is) te zijn, en te vertrekken van en terug te keren naar hetzelfde vertrekpunt, en samen te reizen.

k. Het reisplan voor elke Prijs wordt bepaald door Land Rover, geheel naar eigen goeddunken; en

l. Frequent flyer punten zullen niet deel uitmaken van de Prijs.

10) In geval van wedstrijd, terrorisme, noodtoestand of ramp behoudt Land Rover zich het recht voor om de Competitie te beëindigen, te wijzigen of op te schorten, of een Prijs te wijzigen of op te schorten.

11) De winnaar(s) is/zijn exclusief verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verschuldigd zijn door een Prijs uitgereikt te krijgen.

12) Prijzen zijn onderworpen aan beschikbaarheid en Land Rover behoudt zich het recht om elke Prijs te vervangen met een andere prijs van gelijkwaardig ervaringsgenot (voor zover uitvoerbaar), naar eigen goeddunken, in het geval dat de gespecifieerde Prijs voor welke reden dan ook niet meer beschikbaar is (of een gedeelte van de Prijs, voor zover deelbaar).

13) Prijzen zijn niet onderhandelbaar, mogen niet ingewisseld worden voor geld of een andere alternatief, zijn niet overdraagbaar, niet deelbaar, mogen niet (her)verkocht worden, of te koop aangeboden door de winnaars of hun Gasten en zijn niet bedoeld voor gebruik in combinatie met andere promoties of aanbiedingen. Prijzen kunnen niet vervangen of gerestitueerd worden in geval van verlies, diefstal, of gemiste kans.

14) Elke Prijs, indien gewonnen, kan leiden tot verzuim van werk of school. U zou ervoor moeten zorgen voordat u aan de Competitie deelneemt, dat het mogelijk is om verzuim te nemen van werk of school, indien nodig. De winnaar en/of Gasten (indien toepasselijk) zijn exclusief verantwoordelijk om voor verzuim de nodige regelingen te treffen.

15) Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving worden de Prijzen uitgereikt in hun bestaande vorm ("AS IS") en zonder geen enkele garantie, zowel uitdrukkelijk of impliciet (inclusief maar niet beperkt tot iedere impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel).

16) Ten aanzien van: (i) de Bonus Prijs

a. Door middel van deelname in deze Competitie, erkent en accepteert u dat de Bonus Prijs door Virgin Galactic wordt aangeboden en niet Land Rover, en dat Virgin Galactic verantwoordelijk is voor alle aspecten van de verstrekking van de Bonus Prijs en dat noch Land Rover, noch haar gelieerde partijen, bureaus en gerelateerde entiteiten aansprakelijk zijn.
b. De winnaar kan drie Gasten selecteren om samen met hem/haar de Space Flight te voltooien, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door Land Rover en Virgin Galactic. De selectie van drie Gasten door de winnaar bij inschrijving i.e. de nominatie op Facebook is niet bindend, en die drie personen hoeven niet per se de drie personen te zijn die samen met de winnaar naar de ruimte reizen. Alle drie Gasten die de reis zullen maken dienen 18 jaar of ouder te zijn. De winnaar en Gasten dienen in te stemmen met deelname aan de Bonus Prijs en dienen bereid te zijn een toestemmingsverklaring te tekenen, de zogenaamde Voorwaarden voor Vervoer, verstrekt door Virgin Galactic; een medisch-/gezondheidsevaluatie ondergaan; veiligheid- en andere verklaringen ondergaan; en alle andere documenten verschaffen en/of acties ondernemen die nodig zijn voorafgaand aan de Space Flight.
c. De winnaar en zijn/haar Gasten erkennen dat de Space Flight een gevaarlijke activiteit is welke kan resulteren in letsel of overlijden, en participeren op eigen risico. Door middel van het accepteren en deelnemen in de Bonus Prijs verzekeren de winnaar en Gasten dat ze in goede fysieke gezondheid verkeren, en dat ze niet aan enige conditie of letsel lijden welke hun gezondheid of veiligheid in gevaar kan brengen gedurende hun deelname aan de Bonus Prijs.
d. Virgin Galactic behoudt zich geheel naar eigen goeddunken of de winnaar en zijn/haar Gasten geschikt zijn om te reizen; de winnaar en Gasten zullen onderworpen worden aan een medisch onderzoek door een arts aangewezen door Virgin Galactic. Noch Virgin Galactic, noch Land Rover kunnen aansprakelijk worden gehouden om een vergoeding te betalen voor een winnaar of Gast die ongeschikt of niet in staat wordt verklaard om te reizen. De winnaar en Gasten zullen ook specifieke training moeten ondergaan welke beslist wordt door Virgin Galactic voorafgaand aan de Space Flight. De winnaar en zijn/haar Gasten zullen mogelijk vereist zijn een zekere mate van ziektekostenverzekering te hebben voorafgaand hun reis op de Space Flight; dit zal door Virgin Galactic worden bepaald.
e. Land Rover of Virgin Galactic kunnen niet aansprakelijk worden gehouden om een vergoeding te betalen aan de winnaar of een Gast in het geval dat de Bonus Prijs niet meer beschikbaar is voor redenen buiten de redelijkerwijze macht van hetzij Virgin Galactic of Land Rover, of in het geval dat de winnaar of een Gast ontevreden is met de Bonus Prijs.

(ii) de Nationale Prijs
a. Deelnemers zullen mogelijk vereist zijn een geldig rijbewijs te hebben en eventueel aan andere vereisten in hun land te voldoen om in aanmerking te komen voor de Nationale Prijs.
b. In het geval dat de winnaar geen geldig rijbewijs heeft, kan een andere winnaar worden geselecteerd door de jury.

Deelname


17) Om deel te nemen aan de Competitie, moet u het deelnameproces volgen zoals hieronder vermeld of anders aangegeven in het eventuele promotiemateriaal. Het deelnameproces bevat de indiening van inhoud door u gemaakt (de "Inhoud")..

18) Deelname moet voltooid worden na 00:01 BST op 03 September 2014 (01:01 plaatselijke tijd in België) (de "Begindatum"). Inzendingen die voor dit tijdstip ontvangen worden, zullen niet geaccepteerd worden.

19) Deelname moet voltooid worden voor 23:59 BST op 21 november 2014 (00:59 plaatselijke tijd in België) (de "Einddatum"). Inzendingen die na dit tijdstip ontvangen worden, zullen niet geaccepteerd worden.

20) Alle inzendingen zijn geacht opgenomen te zijn in de Competitie op tijdstip van ontvangst door Land Rover. Bewijs van elektronische indiening zal niet geaccepteerd worden als bewijs van ontvangst.

21) Deelname is beperkt tot één inzending per persoon.

22) Onvolledige of onleesbare inzendingen zullen als ongeldig geacht worden. Inzendingen die niet in overeenstemming met de Competitie Voorwaarden voltooid of ingevoerd worden, zullen gediskwalificeerd worden en de deelnemer komt niet in aanmerking voor toekomstige competities die door Land Rover gevoerd worden.

23) Land Rover behoudt zich het recht om ten allen tijde de geldigheid van de deelnames en deelnemers (inclusief identiteit, leeftijd en woonplaats) te controleren, en behoudt zich verder het recht om, naar eigen goeddunken, ieder particulier te diskwalificeren, van wie Land Rover reden heeft om te geloven dat hij/zij een of meerdere Competitie Voorwaarden heeft geschonden, het deelnameproces heeft gemanipuleerd, of betrokken is in onrechtmatig of onbehoorlijk gedrag gericht op het in gevaar brengen van eerlijke en correcte uitvoering van de Competitie. Fouten en nalatigheden kunnen mogelijk geaccepteerd worden naar eigen goeddunken van Land Rover. Nalatigheid van Land Rover om haar rechten te handhaven in welke fase dan ook vormt geen verklaring van afstand van die rechten. Land Rover behoudt zich het wettelijke recht op schadevergoeding of enige andere vorm van vergoeding van dergelijke overtreder.

24) In geval van onenigheid met betrekking tot de identiteit van een deelnemer, behoudt Land Rover zich naar eigen goeddunken het recht voor om de identiteit van de deelnemer vast te stellen.

25) Om deel te nemen aan de Competitie, moeten deelnemers Inhoud indienen. De Inhoud kan zijn ofwel een beeld met tekst, of een video die maximaal dertig (30) seconden duurt. Inzendingen die langer dan dertig (30) seconden duren zullen ingekort worden tot de eerste 30 seconden. Er zal geen enkele correspondentie hierover plaatsvinden.

26) De Inhoud moet een origineel werk zijn, of u dient toestemming van de maker ervan te hebben om het in te dienen in het kader van deelname aan de Competitie, alsmede toestemming van alle personen die deel maken van de Inhoud.

27) Door het indienen van de Inhoud in het kader van deelname aan de Competitie, wordt de Inhoud, samen met alle geassocieerde eigendomsrechten, eigendom van Land Rover op het moment van indiening en kent u Land Rover hierbij (door middel van huidige toewijzing of huidige alsmede toekomstige auteursrecht) alle intellectuele eigendomsrechten toe met betrekking tot de Inhoud voor gebruik en benutting voor alle doeleinden van Land Rover en haar gevolmachtigden in de media zowel nu bekend als hierna ontwikkeld. Voor zover de Inhoud niet aan Land Rover kan worden toegewezen vanwege de werking van het toepasselijke recht, verleent u hierbij aan Land Rover de licentie om de Inhoud te gebruiken, copieren, bewerken, distribueren, commercialiseren en anderszins exploiteren in alle media nu bekend of hierna ontwikkeld, voor altijd, zonder enige betaling aan u. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, doet u afstand van alle zogenaamde morele rechten in relatie tot de Inhoud.

28) Door het indienen van uw deelname, stemt u toe dat uw deelname gratis is en zonder restricties, en de Promoter onder geen enkele verplichtingen zet.

29) U dient te voldoen met de volgende specifieke toelatingscriteria alsmede alle overige bepalingen van deze Competitie Voorwaarden: 1. U moet uw deelname registreren op de Land Rover website behorende tot uw land, toegankelijk via: www.landrover.com/gotospace ("Competitie Website"), waarin u ook uw naam, adres, leeftijd, Facebook gebruikersnaam, e-mailadres, en overige gegevens vereist op de Competitie Website, invult.
2. U dient de stappen voor de inzending van uw deelname te volgen zoals vastgelegd op de Competitie Website, en de koppeling van de Competitie met uw Facebook account goed te keuren, wanneer u dit wordt gevraagd.
3. U dient het tekstvak in te vullen (maximaal 70 woorden) waarin u de reden geeft "waarom ik klaar ben om te ontdekken", de Inhoud op te laden met behulp van de tools, en de instructies te volgen die vermeld staan op de Competitie Website alsmede de Inhoud te publiceren en drie Facebook vrienden te "taggen" (mits u hiervoor toestemming heeft gekregen) die samen met u in de ruimte zouden gaan indien u de Bonus Prijs zou winnen, via de Competitie Website tools.
4. De Inhoud moet voldoen aan de volgende basiscriteria: Het dient (a) niet langer dan 30 seconden te duren in het geval een video wordt ingediend, of anders, indien een foto wordt ingediend moet het een duidelijk beeld in hoge resolutie-; en (b) Inhoud moet geschikt zijn voor een gezinsdoelgroep en conform deze Competitie Voorwaarden.


30) Land Rover kan mogelijk beslissen (maar is niet verplicht) om bepaalde inzendingen te posten of delen over een bepaalde periode via haar diverse online kanalen, waaronder mogelijk de Competitie Website, YouTube kanalen, Facebook en andere platforms.

31) Land Rover kan mogelijk een derde partij opdracht geven de ingezonden deelnames te monitoren en beoordelen en, voor zover dat de inzendingen niet voldoen aan de toelatingscriteria of anderszins deze Competitie Voorwaarden schenden, is de derde partij bevoegd om zulke deelnames te diskwalificeren naar eigen goeddunken.

U stemt toe om eventuele vorderingen in te stellen (inclusief maar niet beperkt tot, uitvoering van beëdigde verklaringen, opdrachten, vrijstellingen, en alle overige documenten) redelijkerwijs gevraagd door Land Rover om haar eigendom of eigendomsrecht in relatie met de Inhoud en eventuele geassocieerde eigendomsrechten te beïnvloeden, perfectioneren, of bevestigen.

32) U dient de geïnformeerde en expliciete toestemming te verkrijgen van alle personen die betrokken zijn of in de Inhoud verschijnen voorafgaand aan inzending, wat dient bewezen te worden op aanvraag van Land Rover.

33) Uw inzending en Inhoud mag het volgende niet omvatten: (a) alles wat kan worden beschouwd als beledigend, ongepast, offensief, misbruik, onwettig, obscene, denigrerend, pornografisch, seksueel ongepast, lastigvallend, bedreigend, aanstootgevend in relatie met ras, religie, oorsprong of geslacht, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt voor publicatie; (b) alles wat de intellectuele eigendomsrechten (zoals muziek zonder licentie, bedrijfslogos of brandmerken etc.), privacy- of vertrouwelijkheidrechten, persoonlijkheidsrechten, of beeldrechten (zoals een foto van een beroemdheid) schendt of kan schenden, of welk ander rechten dan ook van elk andere derde partij; (c) alles wat denigrerend of mogelijk denigrerend (in eigen mening van Land Rover) is voor het Land Rover merk, de Competitie, het Virgin Galactic merk, of elk andere derde partij merk, product of dienst; (d) scheldwoorden, ongepast taalgebruik, naaktheid, geweld, beelden of thematiek van volwassen seksueel aard; of (e) welk andere materiaal of inhoud dan ook dat door Land Rover (naar eigen goeddunken) beschouwd wordt als in strijd te zijn met de natuur en geest van de Land Rover merk of de Competitie.

34) U bent verantwoordelijk voor uw mobiele en cel data en/of internet en/of overige verbindingskosten verbonden aan uw deelname.

35) Land Rover behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deelnemers te diskwalificeren indien ze niet voldoen aan deze Competitie Voorwaarden of de geest hiervan, of enige deelnemer waarvan ze redelijkerwijs meent dat deze zich met het eerlijke verloop van de Competitie heeft bemoeid.

36) Het gebruik van een automatische inzendingsoftware of andere mechanische of elektronische middelen die iemand meerdere keren in de Competitie laat deelnemen, is verboden. Land Rover behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren, waarvan verdacht (naar eigen goeddunken) om een oneerlijke voordeel over andere deelnemers heeft geprobeerd te krijgen door middel van technologieën of iets dergelijks.

37) Land Rover zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor: (a) inzendingen die niet ontvangen zijn vanwege verzendingsstoringen en overige omstandigheden buiten haar redelijke macht; (b) late, verloren, verkeerd verzonden, onleesbare, vervormde, of beschadigde verzendingen of indieningen; (c) telefoon, elektronisch, hardware, software, netwerk, Internet of andere computer- of communicatiegerelateerde defecten of storingen; (d) elke competitie storingen, letsel, verlies of schade veroorzaakt door gevallen buiten de macht van Land Rover; of (e) andere fouten of problemen van welk aard dan ook, hetzij menselijk, mechanisch, elektronisch, computer- of netwerkgerelateerde, typografisch, printen- of anderszins gerelateerd of in verband met de Competitie, inclusief maar niet beperkt tot fouten of problemen die kunnen optreden in verband met de administratie van de Competitie, het proces de beoordeling van inzendingen, de aankondiging van de Prijzen of overige Competitie-gerelateerde zaken.

Winnaars

38) Deze Competitie is een vaardigheidsspel en toeval speelt geen rol in het bepalen van de winnaar. De Competitie omvat het selecteren van de winnaars door een jurylid of jury, na de Einddatum. De winnaar van: (a) de Nationale Prijzen wordt geselecteerd op basis van alle geldige inzendingen ontvangen na de Begindatum, maar voor de Einddatum in elke afzonderlijke jurisdictie; en (b) de Bonus Prijs wordt geselecteerd uit alle geldige en bevestigde winnende deelnames in de Nationale Prijzen uitgereikt in alle deelnemende jurisdicties samen, door een jury gekozen door Land Rover, waarbij tenminste een onafhankelijke persoon inbegrepen is. Een verschillende jury kan worden gebruikt voor elke deelnemend gebied voor het bepalen van de winnaars van de Nationale Prijzen. Na indiening van een inschrijving via de website, zullen de geldige inschrijvingen worden beoordeeld door een onafhankelijk agentschap om te verzekeren dat de deelnames aan de Competitie Voorwaarden voldoen. Zodra een deelname als geldig wordt beschouwd door het aangestelde agentschap, worden de Nationale Prijzen op basis alle geldige deelnames in een bepaalde deelnemende jurisdictie bepaald door juryleden op een lokaal niveau. De winnende inzendingen voor de Nationale Prijzen van elke deelnemende jurisdictie worden vervolgens beoordeeld door een globale jury die de winnaar van de Bonus Prijs zullen selecteren.

39) De desbetreffende jury zal de winnende inzending voor elke Prijs selecteren op basis van eerlijke en objectieve beoordelingscriteria. Inzendingen zullen beoordeeld worden aan de hand van de vertoning van het antwoord op de vraag gesteld op de Competitie Website en de volgende evenwaardige beoordelingscriteria: avontuurlijke instelling, creativiteit, kameraadschap, en passie. De beslissing van de jury wordt als definitief geacht en er zal geen correspondentie hierover plaatsvinden. Uw kansen om te winnen zijn afhankelijk van uw vaardigheid m.b.t. het antwoorden van de vraag(en) en het voldoen aan de toepasselijke criteria naar genoegen van de jury.

40) Land Rover behoudt zich het recht om de identiteit en leeftijd van een winnaar en alle relevante gerelateerde partijen te verifiëren voorafgaand aan het uitreiken van de Prijzen. Winnaars kunnen ook onderworpen zijn aan een nazicht van het strafblad of bijbehorende achtergrond controle om de geschiktheid van het representeren van het merk te waarborgen.

41) De winnaar zal een online mededeling krijgen via Facebook, e-mail, of allebei. De winnaar van een Prijs heeft zeven (7) dagen vanaf de datum en tijdstip waarop de mededeling verzonden wordt, om aanspraak te maken op een Prijs door antwoorden op de wijze die aangewezen wordt in de mededeling.

42) Indien de winnaar (of later de vervangende winnaar) van een Prijs niet binnen deze termijn reageert, behoudt Land Rover zich het recht voor om de winnaar te diskwalificeren en opdracht aan de jury te geven om een vervangende winnaar te selecteren naar eigen goeddunken.

43) De naam en woonplaats van de winnaar zullen beschikbaar gesteld worden op de Land Rover Website voor een bepaalde tijd, zodra de winnaar eenmaal geselecteerd is.

44) Derde partij verschaffers van Prijzen (inclusief locaties) kunnen ook hun eigen voorwaarden en restricties bepalen en alle Prijs winnaars gaan ermee akkoord gebonden te zijn hieraan. Elke Prijs die een waardebon is, is voor een bepaalde tijd geldig en kan aanvullende restricties bevatten. Winnaars moeten ervoor zorgen dat ze de waardebon binnen de geldigheidstermijn gebruiken en conform deze restricties.

45) De winnaar (en elke gast van de winnaar die gerechtigd is om deel te nemen in een Prijs) kan vereist worden om eventuele documenten die redelijkerwijze gevraagd worden door Land Rover, te tekenen en retourneren, inclusief een Verklaring van Geschiktheid en Aansprakelijkheid/Publiciteit Vrijgave (of diens lokale equivalent), voorafgaand aan het ontvangen van enig gedeelte van een Prijs. Indien niet alle vereiste documenten binnen de bepaalde datum geretourneerd worden, kan de potentiële winnaar niet in aanmerking komen om een Prijs te ontvangen. Indien enige documentatie niet geretourneerd wordt zoals gevraagd binnen 72 uren van bekendmaking via overdracht naar het e-mailadres die vermeld werd bij inzending, of een andere methode, of indien een potentiële winnaar niet in aanmerking komt om een Prijs te ontvangen, kan Land Rover, naar eigen goeddunken, een Prijs uitreiken aan de alternatieve potentiële winnaar geselecteerd door de jury.


Privacy en Publiciteit


46) Door deel te nemen aan de Competitie, gaat u akkoord met de verzameling, gebruik, en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door Land Rover en diens gemachtigde agenten voor de doeleinden van het beheer van de Competitie en, indien u een winnaar bent, het vervullen van de Prijzen. U krijgt de gelegenheid om verzoek te doen om toekomstige elektronische communicatie van Land Rover te ontvangen met betrekking tot haar producten en diensten. Indien u akkoord gaat met het ontvangen van dergelijke communicatie, kunt u op elk moment uitschrijven. Uw persoonlijke informatie kan mogelijk bewaard worden op de servers gelegen in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en/of andere jurisdicties en kan derhalve worden onderworpen aan de wetten van dergelijke jurisdicties. Uw persoonlijke informatie zal beheerd worden aan de hand van de termen van de Land Rover Privacybeleid, beschikbaar hier: http://www.landrover.com/be/nl/lr/privacy-policy/privacy-policy/ en die opgenomen zijn in deze Competitie Voorwaarden door referentie.


47) U gaat ermee akkoord dat door middel van deelname in de Competitie, in de mate dat u een winnaar wordt, Land Rover uw naam, afbeelding of gelijkenis op welke manier dan ook mag gebruiken (inclusief uw foto, film of opname van hetzelfde) en in elke media vorm voor onze promotionele doeleinden zonder bijkomende vergoeding, behalve waar door de wet verboden.


48) Indien u de Bonus Prijs wint, gaat u akkoord dat Land Rover uw reis naar de ruimte en die van uw Gasten kan fotograferen, filmen, en anderszins opnemen. ("Bonus Prijs Beelden"). U gaat ermee akkoord dat Land Rover, haar aangewezen, opvolgers, en rechthebbenden de Bonus Prijs Beelden en alle elementen daarvan, inclusief namen, gelijkenissen, stemmen en prestaties van personen belichaamd erin, zowel geheel als gedeeltelijk, op welke manier dan ook, in alle media zowel nu bekend als later bedacht, wereldwijd voor onbepaalde tijd, zonder vergoeding, mededeling of toestemming van u of een derde partij, kan exploiteren, bewerken, modificeren, posten, afgeleide werken van maken, distribueren en anderszins gebruik van kan maken. U en uw Gasten zullen mogelijk vereist worden om een document in het kader hiervan te tekenen.


Facebook


49) Deelnemers erkennen en accepteren dat Facebook niet geassocieerd is met de Competitie, niet als sponsor of promotor van de Competitie optreedt, noch de Competitie bekrachtigd of beheert op welke manier dan ook. Het gebruik van Facebook blijft onderworpen aan elk van de particuliere gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke dienst, waar deelnemers akkoord mee moeten gaan en aan moeten voldoen ten alle tijden in verband met hun deelname aan de Competitie. De informatie die door een deelnemer wordt gegeven, zal alleen gebruikt worden voor de doeleinden die in deze Competitie Voorwaarden beschreven zijn. Eventuele vragen, commentaar, of klachten over deze Competitie moeten aan Land Rover gericht zijn en niet aan Facebook. Facebook kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade of persoonlijk letsel welke wordt geleden of opgelopen door een deelnemer, als gevolg van deelname in de Competitie (inclusief het nemen/gebruiken van een Prijs), met uitzondering van de aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.


50) De Gevrijwaarde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) zijn niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onbeschikbaarheid van de Facebook service die de Competitie kunnen hinderen, (inclusief eventuele beperkingen, restricties, of condities m.b.t. de mogelijkheid voor Land Rover om Facebook te gebruiken voor de Competitie zoals hierin uiteengezet, die Land Rover als onacceptabel acht) of het vermogen van de deelnemers om tijdig in te schrijven, meldingen te ontvangen, of met Land Rover te communiceren via Facebook, waarbij Land Rover, naar eigen goeddunken, de Competitie kan wijzigen of beëindigen. In het geval van onenigheid over wie een inzending heeft ingediend, wordt de inzending geacht te zijn ingediend door het geregistreerde account of het e-mailadres die aan het Facebook account van de mogelijk winnende deelname gelinkt is, mits die persoon aan alle overige toelatingscriteria voldoet. Een geregistreerde account houder is gedefinieerd als de natuurlijke persoon die aan een e-mailadres toegewezen wordt door een Internet access provider, online dienst provider, of andere organisatie (e.g. bedrijf, onderwijsinstelling, etc.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein geassocieerd met het ingediende e-mailadres. Potentiële winnaars kunnen vereist worden om Land Rover van bewijs te voorzien dat hij/zij de geregistreerde account houder is voor het e-mailadres die met het Facebook account voor de mogelijk winnende deelname gelinkt is. Indien een geschil niet kan worden opgelost naar tevredenheid van Land Rover, komt de inzending niet in aanmerking. Eventuele schade aan de Facebook dienst of website is de verantwoordelijkheid van de geregistreerde account houder van het e-mailadres voor de Facebook account die werd ingediend op het moment van inzending. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn/haar accountinstellingen in te stellen om Land Rover contacten te accepteren en om zijn/haar Facebook account tijdig te checken voor berichten van Land Rover.M/p>

Vrijwaring

51) Door deelname aan de Competitie, waar toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met het vrijwaren, ontheffen, schadeloos stellen, en onschuldig houden van Land Rover, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, partners, gerelateerde bedrijven, adviseurs, advertentie-/promotiebureaus inclusief The Brooklyn Brothers Ltd, distributeurs, leveranciers, Facebook en prijs verschaffers, alsmede haar directeurs, bestuurders, adviseurs en medewerkers (de Gevrijwaarde Partijen) van elke en alle vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, schade of letsel van welk aard dan ook voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw deelname aan de Competitie, uw schending van deze Competitie Voorwaarden, uw indiening van Inhoud, het gebruik en de exploitatie van de Inhoud door Land Rover, en/of gerelateerd aan een Prijs of gedeelte van een Prijs.


52) Elke deelnemer die een winnaar van de Competitie wordt gaat ermee akkoord (voor hemzelf of haarzelf en zijn of haar erfgenamen) dat, door middel van het accepteren van een Prijs, waar toegestaan door de wet, de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn, en onschuldig zullen worden gehouden door de winnaar voor elke aansprakelijkheid, verlies, letsel of schade aan de eigendom of de persoon, inclusief dood, en redelijke juridische en gerechtelijke kosten, zowel geheel als gedeeltelijk, direct of indirect, door het accepteren, bezitten, gebruik of misbruik van de Prijs of deelname in de Competitie, doch zal niets wat in deze Competitie Voorwaarden staat, opgevat worden om de aansprakelijkheid van een Gevrijwaarde Partij te beperken of uit te sluiten ingeval van misleiding, fraude, dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van een Gevrijwaarde Partij of welk ander aansprakelijkheid dan ook voor zover deze niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.


Algemeen


53) In het geval van uitzonderlijke omstandigheden buiten haar redelijke macht en alleen wanneer omstandigheden dit onvermijdelijk maken, behoudt Land Rover zich het recht voor om de Competitie of deze Competitie Voorwaarden te beëindigen of te wijzigen, zonder kennisgeving en zonder verplichting tot vrijwaring, in elke fase en inclusief om dit in een of meer jurisdicties te doen, maar zal altijd streven om de gevolgen hiervan voor de deelnemers zoveel mogelijk te minimaliseren, om onnodige teleurstelling te vermijden.


54) Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, sluit Land Rover alle aansprakelijkheid uit voor alle kosten, onkosten, verlies of schade zowel direct, indirect, daaruit voortvloeiende, of economisch (zowel in contract of onrechtmatige daad of anders) die voortkomt uit of in verband met uw deelname in de Competitie, inzending in deze Competitie Voorwaarden, of ontvangst, gebruik, of misbruik van welke Prijs dan ook.


55) De beslissingen van Land Rover zijn definitief en wettelijk bindend voor alle deelnemers en er zal geen correspondentie hierover plaatsvinden met deelnemers of overige personen.56) De Competitie en deze Competitie Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en alle deelnemers gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse of Welse rechtbanken.


Sponsor/Promotor: De Sponsor/Promotor van de Competitie is Jaguar Land Rover Limited, een vennootschap gevestigd in Engeland en Wales met geregistreerd kantoren bij Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF en bedrijfsnummer 1672070.

We gebruiken YouTube-video's op onze website. 0m deze video's te bekijken, moet u de cookies accepteren die YouTube op uw toestel plaatst. Deze worden door Land Rover geklasseerd als niet-essentiële functionele cookies.
  • Functionele cookies