ALGEMENE VOORWAARDEN

M.B.T. HET ONLINE RESERVERINGSPLATFORM VOOR PRODUCTIE OP BESTELLING

Lees deze Algemene Voorwaarden volledig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een reservering maakt, aangezien ze van toepassing zijn op alle reserveringen die worden gemaakt op het “Online Reserveringsplatform Productie op Bestelling” (het "Platform"), gehost op https://www.landrover.be/nl/index.html.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesplitst in delen A - D om ze voor u zo toegankelijk mogelijk te maken. Deel A bevat de Basisvoorwaarden, deel B bevat de Platformvoorwaarden, deel C bevat de Aankoop-/financieringsvoorwaarden en deel D bevat de Algemene bepalingen.

Het Platform wordt u ter beschikking gesteld door Jaguar Land Rover Limited ("JLR") en stelt u in staat om een "reservering" of een "aanvraag" te plaatsen voor onze voertuigen. Wij zijn een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 01672070, met hoofdkantoor in Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Engeland. Anderzijds wordt alle informatie met betrekking tot de mogelijke financiering van een voertuig (en onder meer de vermelding van een maandelijkse betaling, informatie over financieringsmogelijkheden, financieringssimulaties, enz.) u ter beschikking gesteld door Jaguar Land Rover Belux NV ("JLR Belux"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456 612 553. Voor meer informatie over financiën kunt u contact opnemen met uw lokale dealer.

Door het Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet door deze Algemene Voorwaarden gebonden wenst te zijn of als u niet zeker bent van de betekenis van een van deze voorwaarden, ga dan niet akkoord met deze voorwaarden, gebruik het Platform niet en/of plaats geen reservatie of aanvraag.

 

Het is mogelijk dat we deze Algemene Voorwaarden af en toe bijwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in de wettelijke en regelgevende vereisten of om rekening te houden met nieuwe reserveringsprocessen, goederen of diensten die we mogelijk zullen aanbieden. U dient de laatste versie van de Algemene Voorwaarden op het Platform te lezen wanneer u een reservering of een aanvraag doet, om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw reservering maakt. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in juli 2020.

Houd er rekening mee dat uw gebruik van het Platform ook onderhevig is aan het volgende:

• de gebruiksvoorwaarden van onze website, die u kunt vinden op https://www.landrover.be/nl/terms-and-conditions.html, en die uw gebruik van onze website regelen;

• ons gegevensbescherming- en privacybeleid, dat te vinden is op https://www.landrover.be/nl/privacy-policy/index.html, en waarin wordt uiteengezet hoe we alle informatie gebruiken die u ons verstrekt tijdens het gebruik van het Platform;

• ons cookiebeleid, dat te vinden is op https://www.landrover.be/nl/cookie-policy/index.html, en waarin wordt uiteengezet hoe cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën door ons worden gebruikt terwijl u het Platform gebruikt.

DEEL A - BASISVOORWAARDEN

Hoewel wij (JLR en JLR Belux voor de financieringsaspecten) het Platform voor u beschikbaar stellen, gebeurt elke reservering of aanvraag tussen u en de door u gekozen verdeler. Er wordt door ons (of onze financieringspartner) geen aanbod gedaan, noch wordt er door ons (of onze financieringspartner) een contract met u afgesloten voor het reserveren, verkopen of financieren van een voertuig.

Terwijl het maken van een reservering aangeeft dat u slechts interesse hebt in het kopen/financieren van een voertuig bij de verdeler, is dit niet bindend voor u of de verdeler en het maken van een reservering betekent niet dat u een voertuig heeft gekocht of een financiering van een voertuig hebt aangevraagd. De door u gekozen verdeler kan nog steeds vragen dat u naar zijn vestiging gaat.

De reservering vormt geen contract voor de verkoop/financiering van een voertuig en de verdeler heeft niet ingestemd om het voertuig aan u te verkopen. Eventuele Reserveringskosten die door u op het Platform zijn betaald, worden volledig terugbetaald en elke aankoop van een voertuig is onderhevig aan een afzonderlijk contract dat tussen u en de door u gekozen verdeler wordt gesloten.

Het indienen van de reservering en het betalen van de eventuele Reserveringskosten betekent niet dat u een voertuig heeft besteld, gekocht of een financiering ervan hebt aangevraagd.

Reserveringen mogen alleen worden gemaakt door particuliere consumenten die minstens 18 jaar oud zijn en in Europa wonen. Probeer niet te reserveren als u een onderneming bent (i.e. een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die handelt in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of liberale activiteit) of handelt namens een onderneming, zoals een fleetklant.

De Platformconfiguratie en prijzen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of kortingscodes, tenzij specifiek anders aangegeven.

DEEL B - PLATFORMVOORWAARDEN

1. HET PLATFORM EN RESERVERINGEN

1. Het Platform stelt u in staat om:

 i. Het door u gekozen voertuig uit het huidige Jaguar/Land Rover-productiegamma te selecteren en een dergelijk voertuig volgens uw eigen specificaties ("Productie op Bestelling Voertuig") te configureren;

 ii. een optie voor financiering simulatie te selecteren om een indicatieve financiering simulatie te krijgen voor uw gekozen voertuig, op basis van de informatie die u verstrekt en op basis van de adviesprijs van JLR; u kunt dergelijke financiering simulatie uitvoeren door te klikken op de knop die u zal doorverwijzen naar de simulator van JLR Belux (die optreedt als kredietbemiddelaar van Jaguar Landrover Financial Services) om een indicatieve financiering simulatie voor het door u gekozen voertuig te verkrijgen, gebaseerd op de door u verstrekte informatie;

iii. een verdeler te selecteren (de dichtstbijzijnde deelnemende verdeler worden voorgesteld op basis van de postcode/locatie die u opgeeft, maar u bent vrij om eender welke deelnemende verdeler te kiezen);

 iv. de Concessiehouder Prijs van uw verdeler te verkrijgen (inclusief eventuele online korting of verhoging die door uw gekozen verdeler wordt toegepast) en elke bijgewerkte indicatieve financiële simulatie te bekijken (een indicatieve financiële simulatie zal worden bijgewerkt als de Concessiehouder Prijs van deze verdeler afwijkt van de adviesprijs van JLR); u kunt dergelijke financiering simulatie uitvoeren door te klikken op de knop die u zal doorverwijzen naar de simulator van JLR Belux (die optreedt als kredietbemiddelaar van Jaguar Land Rover Financial Services) om een indicatieve financiering simulatie voor het gekozen voertuig te verkrijgen, gebaseerd op de door u verstrekte informatie en de Concessiehouder Prijs;

v. de Concessiehouder Prijs voor het door u gekozen voertuig te reserveren bij de door u gekozen verdeler door de volledig terugbetaalbare reserveringskosten ("Reserveringskosten") te betalen (denk eraan dat de door u gekozen verdeler u kan vragen om naar de vestiging te komen); en

 vi. de details van het door u gekozen voertuig samen met een eventuele indicatieve financiering simulatie (d.w.z. een "aanvraag" sturen) te versturen naar de door u gekozen verdeler (de dichtstbijzijnde deelnemende verdelers worden voorgesteld op basis van de postcode die u opgeeft, maar u bent vrij om eender welke deelnemende verdeler te kiezen).

2. De voertuigen die beschikbaar zijn om over te informeren of te reserveren, zijn uitsluitend afkomstig uit het Jaguar/Land Rover-productiegamma. Bij het configureren van een Productie op Bestelling-voertuig zijn de beschikbare opties beperkt tot de standaardopties die op dat moment door verdelers worden aangeboden.

3. U krijgt een volledig overzicht van het door u gekozen voertuig en een eventuele indicatieve financiering simulatie, waarmee u eventuele fouten kunt controleren en corrigeren voordat u de aanvraag of reservering indient. Neem de tijd om de details in elke fase van het proces te lezen en te controleren. Als de details niet correct zijn, kunt u het proces opnieuw doorlopen en eventuele fouten corrigeren voordat u de eventuele Reserveringskosten bevestigt en betaalt.

4. Nadat u een reservering heeft geplaatst, sturen we een kopie van uw reserveringsgegevens naar het door u opgegeven e-mailadres en ook naar de door u gekozen verdeler. De door u gekozen verdeler zal dan contact met u opnemen om de aankoopvoorwaarden met u te bespreken (inclusief eventuele contractuele documentatie die vereist is en/of het feit of u eventueel naar zijn vestiging moet gaan) om het voertuig te kopen. De verdeler zal telefonisch of per e-mail contact met u opnemen via de contactgegevens die u ons op het Platform heeft verstrekt.

5. Houd er rekening mee dat het maken van een reservering niet betekent dat u een bestelling heeft geplaatst om het voertuig te kopen of dat u een aanvraag tot financiering hebt geplaatst, of dat de verdeler ermee ingestemd heeft het voertuig aan u te leveren. De reservering is noch voor u noch voor de verdeler bindend. De reservering is uitsluitend bedoeld om aan te geven dat u geïnteresseerd bent in de aankoop/financiering van het voertuig bij de verdeler. Het proces waarmee u het voertuig desgevallend koopt, wordt beschreven in deel C.

6. Als u op eender welk moment in het proces geen reservering wilt maken via het Platform, bezoek dan uw plaatselijke verdeler om uw vereisten te bespreken en zij kunnen u helpen bij het configureren of lokaliseren van een voertuig offline.

2. CONCESSIEHOUDER PRIJS

1. U ontvangt indicatieve informatie over de prijs van uw voertuig tijdens uw gebruik van het Platform. Deze prijs is de adviesprijs van JLR (inclusief de prijs voor eventuele accessoires die u kiest).

2. Zodra u uw “nieuw te bouwen”-voertuig heeft geconfigureerd zal op het Platform de adviesprijs van JLR worden weergeven (alsook het maandelijkse bedrag wanneer een financieringsformule wordt gekozen), met inbegrip van opties en accessoires en de wettelijk verlichte toebehoren (verkeersdriehoek, eerstehulpdoos, brandblusser en fluo hesje) en inclusief BTW. De adviesprijs van JLR is echter steeds exclusief inschrijvingstaks en voertuig emissies taks.

3. Als u er vervolgens voor kiest om een reservering te maken door de door u gekozen deelnemende verdeler te selecteren, worden de eventuele van toepassing zijnde verdeler-specifieke kortingen, aanbiedingen of verhogingen (indien van toepassing) voor online verkopen toegepast en wordt de prijs van de door u gekozen verdeler voor het relevante voertuig weergegeven ("Concessiehouder Prijs"). Elke verdeler-specifieke online kortingen of aanbiedingen zijn de verantwoordelijkheid van de verdeler.

3. RESERVERINGSKOSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

1. Om uw reservering te voltooien, moet u de Reserveringskosten betalen die rechtstreeks via het Platform aan de verdeler worden betaald. Betaling van de Reserveringskosten verplicht u niet tot aankoop/aanvraag tot financiering van het voertuig, noch verplicht het de verdeler om het voertuig te leveren.

2. U heeft het recht om de reservering op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren. De verdeler kan de reservering ook annuleren in bepaalde omstandigheden (zoals wanneer er zich een fout heeft voorgedaan in de prijs binnen het Platform of om andere zakelijke of juridische redenen). In dergelijke gevallen worden de Reserveringskosten volledig aan u terugbetaald. De terugbetaling aan u gebeurt zal worden verwerkt binnen veertien (14) dagen na een dergelijke annulering. De verdeler is niet gerechtigd om enige bedragen in te houden.

3. De Reserveringskosten zijn verschuldigd op het moment dat de reservering wordt geplaatst met behulp van de betalingsfaciliteiten op het Platform en kunnen alleen worden betaald met een creditcard of debet-card. We gebruiken gerenommeerde online betalingsverwerkers om betalingen aan te nemen en door het Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat dergelijke betalingsverwerkers de betalingstransactie, uw kaartgegevens en alle andere informatie die strikt noodzakelijk is voor een dergelijke betalingstransactie (inclusief maar niet beperkt tot fraudepreventie), behandelen.

4. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens die u gebruikt correct en volledig zijn. De reservering wordt naar de door u gekozen verdeler gestuurd na succesvolle afronding van de betaling en afgifte van een autorisatiecode.

5. Als er wordt overgegaan, tot aankoop/aanvraag tot financiering van het voertuig, kan de verdeler, naar keuze, de Reserveringskosten in rekening brengen voor uw voorschot m.b.t. het voertuig of de Reserveringskosten terugbetalen en een volledige voorschot rechtstreeks van u innen in overeenstemming met het normale beleid en procedures van de verdeler.

4. FINANCIERINGSOPTIES (INDIEN VAN TOEPASSING)

1. Voor meer informatie over financiën kunt u contact opnemen met uw lokale dealer.

5. CONTRACTUELE BETEKENIS VAN EEN RESERVERING

1. U erkent specifiek dat de reservering uw interesse toont in het kopen/financieren van het voertuig bij/middels de door u gekozen verdeler en geen aanbod is om het voertuig te kopen/aanvraag tot financiering van het voertuig.

2. De reservering is niet bindend voor u of voor de verdeler. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, de reservering in te dienen en de Reserveringskosten te betalen, heeft u geen voertuig besteld, gekocht of heeft u geen aanvraag tot financiering van een voertuig gedaan.

3. Wanneer u een reservering maakt voor een Productie op Bestelling-voertuig, heeft de verdeler geen enkele verplichting jegens u met betrekking tot een dergelijk voertuig, tenzij u instemt een dergelijk voertuig te kopen/laten financieren zoals beschreven in deel C.

4. Uw reservering voor een op Productie op Bestelling-voertuig blijft geldig totdat u ermee instemt het voertuig te kopen/laten financieren bij/middels de door u gekozen verdeler. Indien géén van beide gevallen zich voordoet of indien u geen financieringscontract ondertekent of indien u uw reservatie annuleert binnen een periode van veertien (14) dagen, dan is uw Reservatie niet meer geldig en zal de verdeler uw Reserveringskosten terugbetalen. Elke indicatieve simulatie die door het Platform wordt gegeneerd zal automatisch ongeldig worden na 14 dagen.

6. UW RESERVERING WIJZIGEN

1. U bent vrij om uw voertuig op elk moment te veranderen, voordat u een bindend aankoopcontract aangaat of een bindend financieringscontract aanvraagt met/middels uw verdeler.

2. Aangezien het Platform u niet toestaat uw reservering online te wijzigen nadat deze is gemaakt, dient u eventuele wijzigingen zo snel mogelijk met de door u gekozen verdeler te bespreken.

3. De door u gekozen verdeler zal u informeren over de beschikbaarheid en de eventuele impact die de wijzigingen zullen hebben met betrekking tot levertermijn, prijs, financiering en dergelijke, en zal u vragen om te bevestigen of u door wilt gaan met de wijzigingen.

4. Houd er rekening mee dat de door u gevraagde wijziging van invloed kan zijn op de door Concessiehouder Prijs van de verdeler m.b.t. het voertuig en op de levertermijn van een Productie op Bestelling-voertuig.

7. UW RESERVERING ANNULEREN

1. Als u van gedachten verandert over de reservering die op het Platform is geplaatst, kunt u deze op elk moment annuleren voordat u een aankoopcontract ondertekent of een financieringscontract aanvraagt met/middels de door u gekozen verdeler. Dit betekent dat als u tijdens deze periode van idee verandert of om welke reden dan ook besluit dat u het voertuig niet wilt reserveren, u de door u gekozen verdeler op de hoogte kunt stellen van uw beslissing om de reservering te annuleren en u een volledige terugbetaling van de Reserveringskosten ontvangt.

2. Om de reservering te annuleren, hoeft u alleen de door u gekozen verdeler te laten weten dat u heeft besloten te annuleren.

DEEL C - AANKOOP / FINANCIERING VAN HET VOERTUIG

1. AANKOOP / FINANCIERING VAN HET VOERTUIG

1. Nadat de reservering naar de verdeler is gestuurd, zal deze contact met u opnemen teneinde een akkoord te vinden over de aankoop en mogelijk financiering van het voertuig, inclusief bevestiging of van u verwacht wordt dat u naar zijn vestiging gaat en wat nodig is om eventuele bijbehorende contractuele documentatie te verwerken. Indien u interesse hebt in de aankoop van een voertuig bent u niet verplicht om een financiering aan te vragen noch bent u verplicht om een beroep te doen op de financieringspartner van JLR. Het is geheel uw eigen beslissing om een financiering aan te vragen en zo ja, een andere kredietverstrekker te kiezen.

2. De verkoper kan (maar is niet verplicht) u aanvullende offertes en/of kortingen aanbieden tijdens de daaropvolgende onderhandelingen en besprekingen voordat een definitieve koop-en mogelijke financieringsprijs wordt overeengekomen en een koop- en mogelijk financieringscontract wordt aangegaan.

3. Het afsluiten van de aankoop/financiering van een voertuig is afhankelijk van de toestemming van een verdeler om te leveren en uw akkoord om het door u gekozen voertuig te kopen/financieren, in combinatie met: (i) afsluiting van het verkoopovereenkomst tussen u en de verdeler; of (ii) de afsluiting van een financieringscontract tussen u en de financieringsverstrekker (indien van toepassing). Voor de afsluiting van eender welk financieringscontract wordt aan u een document overgemaakt met precontractuele informatie (SECCI), u krijgt alle nodige uitleg om na te gaan of het voorgestelde contract aangepast is aan uw behoeften en uw financiële situatie en u moet een kredietaanvraag indienen waarin u verschillende gegevens moet vermelden aan de hand waarvan de kredietverstrekker uw financiële situatie kan beoordelen en kan nagaan of u in staat bent om de contractuele verplichtingen na te komen die het kredietcontract oplegt. Indien uw financiële draagkracht ontoereikend wordt geacht, zal uw krediet aanvraag door de kredietverstrekker worden geweigerd. Zodra het contract/de contracten zijn ondertekend en gedateerd door zowel u als de verdeler, en (indien toepasselijk) de kredietverstrekker wordt de aankoop/financiering van het voertuig bindend voor de betrokken partijen. Indien u een financieringscontract ondertekent geniet u van een herroepingsperiode van 14 dagen, conform de wet.

4. Als uw financieringsaanvraag niet is afgerond of uw reservering om een andere reden niet is goedgekeurd, of als u het contract niet binnen veertien (14) dagen na indiening van uw reservering afsluit, wordt uw reservering geannuleerd door de door u gekozen verdeler en worden de Reserveringskosten volledig aan u terugbetaald.

5. Houd er rekening mee dat, aangezien de reservering niet bindend is voor u of de verdeler, de voorwaarden van een aankoop- en/of financieringscontract in bepaalde omstandigheden kunnen afwijken van de voorwaarden van de reservering, zoals wanneer:

 i. er een fout is gemaakt in de Concessiehouder Prijs van de verdeler, hetzij als gevolg van de werking van het Platform of anderszins;

 ii. u verder rechtstreeks offline onderhandelt met de verdeler over de aankoop van het voertuig, inclusief over de waardering van een overnamevoertuig;

 iii. u aanvullende producten en/of diensten selecteert die op dat moment niet worden aangeboden op, of gefaciliteerd door het Platform;

 iv. u de specificatie van het voertuig wijzigt; en/of

 v. met betrekking tot een financieringsaanvraag, de relevante financieringsaanbieder het aan u aangeboden financieringsproduct intrekt of anderszins wijzigt.

De verdeler zal eventuele wijzigingen met u bespreken en het staat u vrij om door te gaan met uw aankoop en (waar toepasselijk) financiering aan te vragen of om de reservering te annuleren en een volledige terugbetaling van de Reserveringskosten te ontvangen.

6. De betaling van de aankoopprijs m.b.t. het voertuig volgens het contract moet worden geregeld tussen u en de verdeler. JLR is niet betrokken bij het betalen van de koopprijs. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de betalingsgegevens die u gebruikt correct en volledig zijn. Uw verdeler hoeft uw voertuig niet te overhandigen als de gegevens die u bij het maken van uw reservering invoert onjuist of onvolledig zijn en de verdeler daardoor geen betaling kan ontvangen.

7. Geen enkele betaling wordt als uitgevoerd beschouwd totdat de verdeler deze volledig heeft ontvangen. De verdeler regelt de levering van uw voertuig pas als hij de volledige betaling heeft ontvangen.

2. LEVERING VAN HET VOERTUIG

1. De door u gekozen verdeler zal met u de volledige overdrachtsgegevens overeenkomen, inclusief de levertermijn en eventuele bijbehorende kosten.

3. UW RECHT OM EEN VERKOOPOVEREENKOMST TE ANNULEREN

1. De algemene voorwaarden van de door u gekozen verdeler zijn van toepassing op het verkoopovereenkomst, en de voorwaarden van uw gekozen financieringsmaatschappij zijn van toepassing op uw financiering van het contract. Lokale wetgeving en regelgeving m.b.t. consumentenbescherming, in het bijzonder met betrekking tot verkoop op afstand en consumentenkrediet, doen bepaalde herroepingsrechten ontstaan.

DEEL D - ALGEMENE BEPALINGEN

1. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER U

1. Behoudens het voorbehoud aan het einde van deze sectie, zijn wij alleen aansprakelijk jegens u voor schade die u lijdt als een voorzienbaar gevolg van onze overtreding van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid. Een schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze overtreding van deze Algemene Voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele schade die niet te voorzien was.

2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade die u lijdt als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle. Als een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen uit een contract met u beïnvloedt:

 i. zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen; en

 ii. worden onze verplichtingen opgeschort en wordt de tijd waarin wij die verplichtingen moeten nakomen verlengd voor de duur van de betreffende gebeurtenis. Als de gebeurtenis een invloed heeft op onze leveringsmogelijkheden, zullen we een nieuwe levertermijn met u afspreken zodra het een einde is gekomen aan die gebeurtenis.

3. We bieden alleen het Platform en reserveringsfaciliteiten aan voor voertuigen voor huishoudelijk en privégebruik. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor zakelijke verliezen die u mogelijk lijdt, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van zaken, verlies van zakelijke kansen of bedrijfsonderbreking.

4. Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid jegens u echter uit:

 i. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

 ii. fraude of misleidende voorstelling van zaken,

 iii. voor enige andere aansprakelijkheid die niet mag worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

2. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

1. Wij en de verdeler zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de reservering. Alle verwerking vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en ons Gegevensbescherming- en Privacybeleid, beschikbaar op https://www.landrover.be/nl/privacy-policy/index.html .

3. GEBRUIK DOOR DE VERDELER

1. Als u een Jaguar- of Land Rover- verdeler bent of in dienst bent van of aangesteld door een Jaguar- of Land Rover- verdeler, dan mag u deze website niet gebruiken om de prijzen of andere commerciële voorwaarden vast te stellen waartegen (andere) Jaguar- of Land Rover- verdelers de voertuigen mogen verkopen. Elke schending van deze voorwaarde wordt beschouwd als een ernstige schending van uw Verdeler Overeenkomst en/of de Platformovereenkomst en zal ons het recht bieden om eender welk overeenkomst met u met onmiddellijke ingang te beëindiging zonder voorafgaande rechtelijke machtiging en/of om uw toegang tot het Platform en de Platformovereenkomst onmiddellijk stop te zetten. Er kunnen ook ernstige gevolgen zijn voor u/de verdeler die u inschakelt (inclusief boetes en strafrechtelijke vervolging) als wordt geoordeeld dat uw handelingen in strijd zijn met het mededingingsrecht.

4. GEBRUIKSBEPERKING PLATFORM

1. Uw gebruik van het Platform is onderhevig aan een gebruiksbeperking die verhindert dat u binnen een bepaald tijdsbestek meer dan een bepaald aantal keren een door de verdeler Concessiehouder Prijs voor uw gekozen voertuig genereert.

5. ANDERE INFORMATIE

1. Alle communicatie tussen ons en alle tussen ons gesloten contracten zullen in de Nederlandse en Franse taal worden gemaakt en gevoerd.

2. Alle kennisgevingen die we u sturen, worden verzonden naar het meest recente e-mailadres of postadres dat u ons heeft opgegeven.

3. Noch wij, u noch de verdeler hebben de intentie dat deze Algemene Voorwaarden door iemand anders dan wij, u of de verdeler, kunnen worden afgedwongen.

4. Het niet of niet onmiddellijk afdwingen van deze Algemene Voorwaarden door een partij zal deze partij niet verhinderen om verdere actie te ondernemen of de naleving van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

5. Elk element van deze Algemene Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van hen (of een deel ervan) onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden (of een deel ervan) volledig van kracht.

6. Niets in deze Algemene Voorwaarden geeft u rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom van ons of de verdeler (of dat van derden die ons een licentie verlenen om hun intellectuele eigendom te gebruiken).

7. Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden.

8. Als er geschillen zouden ontstaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en u een gerechtelijke procedure wilt voeren, moet die procedure worden voorgelegd aan de rechtbanken van België.