In 2023 is de fiscaliteit op bedrijfswagens een overgangsfase ingegaan. Dit is het gevolg van de op 10 november 2021 goedgekeurde wetgeving rond de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen. Het voornaamste doel? De aanmoediging van de wagenparkvergroening.

De effecten zijn vooral voelbaar in alles wat fiscale aftrekbaarheid betreft, enerzijds op de brandstofkosten en anderzijds op de aanschaf van de auto als dusdanig. Hieronder vindt u een overzicht van de parameters waarmee u rekening moet houden. Als algemene regel geldt dat de datum van bestelling* doorslaggevend is, niet de leveringsdatum van het bestelde voertuig (onder voorbehoud van wijzigingen door de bevoegde autoriteiten).

1. Wagens met CO₂-uitstoot

 • Fiscale aftrekbaarheid op het voertuig: de maximale fiscale aftrekbaarheid van uw Plug-in hybride blijft voor een bestelling na 30 juni 2023 100% in 2023 en 2024. Daarna daalt deze stelselmatig met 25% per jaar. Voor uw Plug-inhybride blijft de gemiddelde aftrekbaarheid de komende jaren dus nog interessant. Voorbeeld: indien u uw Plug-in hybride heeft besteld na 30 juni 2023 en inschrijft op 1 januari 2024, bedraagt de gemiddelde fiscale aftrekbaarheid nog 75% over een periode van 36 maanden.
  Voor een bestelling vanaf 1 januari 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid 0% bedragen, ook voor plug-in hybrides.
 • Fiscale aftrekbaarheid op brandstof/energie: voor uw Plug-in hybride die vanaf 1 januari 2023 werd besteld, bedraagt de fiscale aftrekbaarheid van uw fossiele brandstof maximaal 50%. De elektrische energie voor het opladen van uw Plug-in hybride daarentegen is nog steeds maximaal aftrekbaar aan 100%. 
 • CO₂-bijdrage: voor bestellingen na 30 juni 2023 is er een multiplicator van toepassing op de maandelijkse CO₂-bijdrage die werkgevers moeten betalen indien hun werknemers hun voertuig gebruiken voor privéverplaatsingen. Deze is echter enkel geldig op de formule en niet op het minimumbedrag. Dit wil zeggen dat, door de lage CO₂-uitstoot, de Plug-in hybrides in de praktijk blijven genieten van het geïndexeerd minimum aan CO₂-bijdragen en dus veel voordeliger worden belast dan voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor. Zelfstandigen en vrije beroepen in eigen naam en zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen zijn altijd vrijgesteld van de CO₂-bijdrage.
 • Voordeel van Alle Aard: voor bestellingen na 30 juni 2023 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft het Voordeel van Alle Aard (VAA), dit wil zeggen dat werknemers blijven genieten van een gunstig VAA op onze Plug-in hybrides. Behoudens de jaarlijkse indexatie worden voor 2024 geen wijzigingen voorzien.

2. CO₂-neutrale voertuigen (100% elektrisch & waterstof)

Bestelling vanaf 1 juli 2023: het minimum van de CO₂-bijdragen stijgt lichtjes vanaf 2025. Voor bestellingen** geplaatst vóór 1 januari 2027 blijft de huidige voordelige fiscaliteit gelden. Alle autokosten zijn dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.

 

Bestelling vanaf 1 januari 2027: de fiscale aftrekbaarheid daalt jaarlijks, van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.

 

Bron: Link2fleet, Eurofleet, BNPP

HET GEËLEKTRIFICEERDE LAND ROVER GAMMA

Parked Range Rover charging at the phev station point

RANGE ROVER PHEV

Ongeëvenaard raffinement en luxe

 • Prijs vanaf € 140.589
 • CO₂-uitstoot vanaf 18 g/km
 • Elektrische actieradius tot 113 km
Red Range Rover with charger

RANGE ROVER SPORT PHEV

Intens, spectaculair, compromisloos

 • Prijs vanaf € 102.400
 • CO₂-uitstoot vanaf 18 g/km
 • Elektrische actieradius tot 114 km
Parked Range Rover velar charging at the phev station point

RANGE ROVER VELAR PHEV

Doordachte elegantie

 • Prijs vanaf € 82.280
 • CO₂-uitstoot vanaf 38 g/km
 • Elektrische actieradius tot 64 km
Car plugged in for charging

RANGE ROVER EVOQUE PHEV

Ongeëvenaard raffinement en luxe

 • Prijs vanaf € 60.460
 • CO₂-uitstoot vanaf 32 g/km
 • Elektrische actieradius tot 62 km
Parked Discovery Sport charging at the phev station point

DISCOVERY SPORT PHEV

De compacte en veelzijdige SUV

 • Prijs vanaf € 58.900
 • CO₂-uitstoot vanaf 34 g/km
 • Elektrische actieradius tot 60 km
Defender Parked On The Roadside Charging Station

DEFENDER 110 PHEV

Grootse capaciteiten

 • Prijs vanaf € 79.400
 • CO₂-uitstoot vanaf 57 g/km
 • Elektrische actieradius tot 51 km

VEELGESTELDE VRAGEN

Op welke fiscale domeinen worden er wijzigingen doorgevoerd?

 • De fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

    

Welke fiscale parameters wijzigen er voor bedrijfswagen?

 • Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO₂-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard (VAA) wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

    

Op welke voertuigen gelden de wijzigingen van de fiscaliteit?

 • De wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO₂-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-in hybrides, die nog in meer of mindere mate CO₂ uitstoten.

    

Tot hoelang is het nog fiscaal interessant een plug-in hybride te bestellen?

 • Bij bestellingen* vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten maximaal 50%.

  Wie een plug-in hybride op 1 juli 2023 of later bestelt, moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%.

  Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%.

    

Worden de bedrijfswagens in mijn huidige wagenpark en de nieuwe voertuigen nog besteld in 2022 minder aftrekbaar?

 • Nee. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

   

  Bedrijfswagens mét CO₂-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

    

*Bestelling =

-  Bestelbon opgemaakt en ondertekend vóór startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest vóór een leasingformule;

-  Leasingovereenkomst ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze wel beslist om een leasingformule aan te gaan.