UPDATE UW BROWSER

Helaas is uw browser verouderd en kan deze niet worden ondersteund. Upgrade uw browser om te profiteren van de geavanceerde functies op deze site.

Sinds 1 januari 2023 is de fiscaliteit op bedrijfswagens een overgangsfase ingegaan. Dit is het gevolg van de op 10 november 2021 goedgekeurde wetgeving rond de vergroening van de fiscaliteit voor bedrijfsvoertuigen. Het doel? Fiscale ontrading enerzijds en aanmoediging van wagenparkvergroening anderzijds.

Zo bijvoorbeeld wordt de fiscale aftrekbaarheid van fossiele brandstofkosten voortaan begrensd op maximaal 50% voor alle plug-in hybrides besteld vanaf 1 januari 2023, terwijl de fiscale aftrekbaarheid op de auto zelf nog steeds 100% kan bedragen. Bijkomende wijzigingen gaan in voege voor alle bestellingen geplaatst vanaf 1 juli 2023. De datum van bestelling is inderdaad leidend, en niet de leveringsdatum van het bestelde voertuig.

1. Wagens met CO₂-uitstoot

Bestelling* vanaf 1 januari 2023: voor plug-in hybrides besteld vanaf deze datum geldt dat de fiscale aftrekbaarheid van fossiele brandstofkosten voortaan wordt begrensd op maximaal 50%.

 

Bestelling* vóór 1 juli 2023: de huidige fiscaliteit voor bedrijfswagens blijft volledig bewaard met uitzondering van de jaarlijkse indexering. En voor plug-in hybrides besteld na 31 december 2022 geldt de begrenzing van de fiscale aftrekbaarheid op fossiele brandstofkosten tot maximaal 50%. De fiscale aftrekbaarheid op het voertuig zelf kan nog steeds oplopen tot 100%, afhankelijk van bepaalde factoren.

 

Extra wijziging op bestellingen* vanaf 1 juli 2023: de CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027. De maximale fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt tot 75% vanaf 2025 en daalt tot 0% in 2028.

 

Voor een bestelling* vanaf 1 januari 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid 0% bedragen, ook voor plug-in hybrides.

2. CO₂-neutrale voertuigen (100% elektrisch & waterstof)

Bestelling* vanaf 1 juli 2023: het minimum van de CO₂-bijdragen stijgt lichtjes vanaf 2025. Voor bestellingen** geplaatst vóór 1 januari 2027 blijft de huidige voordelige fiscaliteit gelden. Alle autokosten zijn dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.

 

Bestelling* vanaf 1 januari 2027: de fiscale aftrekbaarheid daalt jaarlijks, van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.

 

Bron: Link2fleet

HET GEËLEKTRIFICEERDE LAND ROVER GAMMA

RANGE ROVER PHEV

Ongeëvenaard raffinement en luxe

 • Prijs vanaf € 140.589
 • CO₂-uitstoot vanaf 18 g/km
 • Elektrische actieradius tot 113 km

RANGE ROVER SPORT PHEV

Intens, spectaculair, compromisloos

 • Prijs vanaf € 102.400
 • CO₂-uitstoot vanaf 18 g/km
 • Elektrische actieradius tot 114 km

RANGE ROVER VELAR PHEV

Doordachte elegantie

 • Prijs vanaf € 82.280
 • CO₂-uitstoot vanaf 38 g/km
 • Elektrische actieradius tot 64 km

RANGE ROVER EVOQUE PHEV

Ongeëvenaard raffinement en luxe

 • Prijs vanaf € 60.460
 • CO₂-uitstoot vanaf 32 g/km
 • Elektrische actieradius tot 62 km

DISCOVERY SPORT PHEV

De compacte en veelzijdige SUV

 • Prijs vanaf € 58.900
 • CO₂-uitstoot vanaf 34 g/km
 • Elektrische actieradius tot 60 km

DEFENDER 110 PHEV

Grootse capaciteiten

 • Prijs vanaf € 79.400
 • CO₂-uitstoot vanaf 57 g/km
 • Elektrische actieradius tot 51 km

VEELGESTELDE VRAGEN

Op welke fiscale domeinen worden er wijzigingen doorgevoerd?

 • De fiscale wetgeving geldt voor bedrijfswagens, laadpalen, laadinfrastructuur en het mobiliteitsbudget.

    

Welke fiscale parameters wijzigen er voor bedrijfswagen?

 • Twee fiscale parameters veranderen: de toekomstige aftrekbaarheid en de toekomstige berekening van de CO₂-bijdrage van bedrijfswagens. Aan de formule van het voordeel van alle aard (VAA) wijzigt, behalve de jaarlijkse indexering, niets.

    

Op welke voertuigen gelden de wijzigingen van de fiscaliteit?

 • De wetgeving is van kracht voor personenwagens die als bedrijfswagens worden toegekend of die worden gebruikt door zelfstandigen. Lichte vrachtwagens blijven buiten schot. De categorie van personenwagens valt uiteen in twee subgroepen: enerzijds de CO₂-neutrale wagens (= 100% elektrisch + waterstof) en anderzijds de resterende wagentypes, inclusief plug-in hybrides, die nog in meer of mindere mate CO₂ uitstoten.

    

Tot hoelang is het nog fiscaal interessant een plug-in hybride te bestellen?

 • Bij bestellingen* vanaf 1 januari 2023 bedraagt de aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten maximaal 50%.

  Wie een plug-in hybride op 1 juli 2023 of later bestelt, moet rekening houden met een aftrekbaarheid van alle autokosten, inclusief elektriciteit, die vanaf 2025 daalt naar 75% en in 2026 naar 50%.

  Vanaf 2027 vermindert de fiscale aftrekbaarheid verder naar 25% en in 2028 naar 0%.

    

Worden de bedrijfswagens in mijn huidige wagenpark en de nieuwe voertuigen nog besteld in 2022 minder aftrekbaar?

 • Nee. Er wijzigt niets aan de fiscale formules voor bedrijfswagens die al rondrijden. Evenmin voor personenwagens besteld vóór 1 juli 2023, voor zover deze ingeschreven blijven op naam van dezelfde natuurlijke of rechtspersoon. Bij niet-emissievrije voertuigen, inclusief plug-in hybrides, die vanaf 1 juli 2023 worden besteld daalt de aftrekbaarheid geleidelijk naar nul in 2028.

   

  Bedrijfswagens mét CO₂-uitstoot die na 31 december 2025 worden besteld zijn vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar. De CO₂-bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor 2,25 vanaf 1 juli 2023 om geleidelijk te verhogen tot factor 5,5 vanaf 2027 voor wagens besteld vanaf 1 juli 2023.

   

  Les véhicules de société émettant du CO₂ et commandés après le 31 décembre 2025 ne seront plus déductibles fiscalement à partir du 1er janvier 2026. La contribution CO₂ sera multipliée par un facteur 2,25 à partir du 1er juillet 2023 pour passer progressivement à un facteur 5,5 à partir de 2027 pour les véhicules commandés à partir du 1er juillet 2023.

    

*Bestelling =

-  Bestelbon opgemaakt en ondertekend vóór startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien deze niet kiest vóór een leasingformule;

-  Leasingovereenkomst ondertekend vóór een startdatum van nieuwe regels door de leasegever en leasenemer-belastingplichtige indien deze wel beslist om een leasingformule aan te gaan.