Elke Land Rover wordt geleverd met de volgende garanties: 5 jaar of 150.000 km, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar anti- corrosiegarantie (perforatie). Op de hoogspanningsaccu's van onze plug-in hybride modellen (PHEV) geldt bovendien een garantie van 6 jaar of 100.000 km.

Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, dient u de onderhoudsvoorschriften van de constructeur na te leven door toedoen van een erkende hersteller.

WAARBORG VAN HET VOERTUIG

 •   

  Als een onderdeel van de auto als gevolg van een fabricagefout gerepareerd of vervangen moet worden, zal dit onderdeel geheel kosteloos door een erkende Land Rover verdeler worden gerepareerd of vervangen, ongeacht een mogelijke wijziging in de eigendom van de wagen tijdens de waarborgperiode.

  Opmerking: in de waarborg op de banden wordt afzonderlijk voorzien door de fabrikant van de banden. Uw verdeler zal u echter behulpzaam zijn bij een waarborgaanvraag met betrekking tot de banden.

   

  Wat is de waarborgperiode?

   

  De voertuiggarantie begint op de dag dat de auto wordt afgeleverd aan de eerste klant en geldt vijf jaar of 150.000 kilometer, naargelang hetgeen het eerst bereikt wordt.

  Opmerking: de waarborgperiode voor demonstratieauto´s van de verdeler of bedrijfsauto´s begint op de dag dat de auto in bedrijf wordt gesteld (niet op de dag waarop de auto voor het eerst aan een particuliere klant wordt verkocht).

   

  Geldt dit ook voor Land Rover-accessoires?

   

  Originele Land Rover accessoires die door een erkende Land Rover verdeler bij een nieuwe auto zijn aangebracht, genieten van een garantie van 3 jaar / 100.000 km, eerst bereikte limiet.

   

  De Land Rover-garantie & Consumentenrecht

   

  Deze Land Rover-garantie is een fabrieksgarantie die een aanvullingvormt op en geen aantasting is van uw rechten op basis van deverkoopovereenkomst met uw verkoopdealer of volgens de geldendenationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen.

WAARBORG LAKOPPERVLAK

 •   

  Als er wegens een onvolkomenheid in het materiaal of in de aanbrenging zorg dient te worden besteed aan het lakoppervlak van de carrosserie van de auto, zullen alle benodigde reparaties geheel kosteloos door een geautoriseerde Land Rover verdeler worden uitgevoerd, ongeacht een mogelijke wijziging in de eigendom van de auto tijdens de waarborgperiode.

   

  Wat is de waarborgperiode?

   

  De waarborg op het lakoppervlak begint op hetzelfde moment als de voertuiggarantie en duurt drie jaar.

  Voor meer informatie betreffende de waarborg op het lakoppervlak kan u terecht bij uw officiële Land Rover verdeler.

   

  De Land Rover-garantie & Consumentenrecht

   

  Deze Land Rover-garantie is een fabrieksgarantie die een aanvulling vormt op en geen aantasting is van uw rechten op basis van de verkoopovereenkomst met uw verkoopdealer of volgens de geldende nationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen.

ANTI-CORROSIEWAARBORG

 •   

  Indien een onderdeel van de carrosserie van de auto is geperforeerd door roestcorrosie, worden de panelen die door perforatie zijn aangetast, gratis gerepareerd of vervangen door elke erkende Land Rover verdeler, ook als de wagen van eigenaar is veranderd.

  Met de term perforatie wordt een opening bedoeld die door de carrosserie dringt en die is veroorzaakt door corrosie vanuit de binnenzijde of onderzijde als gevolg van onvolkomenheden in de fabricage of de materialen.

  De wagen moet minstens eenmaal per jaar bij een officiële Land Rover dealer voor een preventieve controle binnengebracht worden.

   

  Wat is de waarborgperiode?

   

  De anti-corrosiewaarborg begint op hetzelfde moment als de voertuigwaarborg en duurt zes jaar.

  Voor meer informatie betreffende de anti-corrosiewaarborg kan u terecht bij uw officiële Land Rover verdeler.

   

  De Land Rover-garantie & Consumentenrecht

   

  Deze Land Rover waarborg is een fabriekswaarborg die een aanvulling vormt op en geen aantasting is van uw rechten op basis van de verkoopovereenkomst met uw verkoopdealer of de geldende nationale wetgeving voor de verkoop van consumptiegoederen.

GARANTIE OP HOOGSPANNINGSACCU'S

 •   

  Op de hoogspanningsaccu van onze plug-in hybride modellen (PHEV) geldt een garantie van 6 jaar / 100.000 km (eerst bereikte limiet) en een gezondheidsstatus van minimum 70% (d.w.z. dat de desbetreffende accu een capaciteit van nog minstens 70% heeft t.o.v. de oorspronkelijke capaciteit).

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE EIGENAAR

 •   

  In uw gebruikershandboek en serviceboekje staat het juiste onderhoud van uw voertuig beschreven. Zorg ervoor dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waaronder het regelmatig reinigen van de carrosserie en dat de gebruikte materialen voldoen aan de voorschriften van Land Rover. Nalatigheid in het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud volgens de tijdintervallen conform de servicebeurten van Land Rover maakt garantie op de getroffen onderdelen ongeldig.

UITZONDERINGEN

 •   

  Voertuiggarantie

   

  Gedurende het uitvoeren van de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden vallen onder de voertuiggarantie geen onderdelen of componenten die eventueel moeten worden afgesteld of vervangen naar aanleiding van normaal gebruik/slijtage (tenzij de vereiste werkzaamheden het directe resultaat zijn van een fabricagefout).

   

  Dit is van toepassing op de volgende onderdelen:

  - Het verwisselen of bijvullen van éénmalig bruikbare vloeistoffen, zoals olie, antivries, remvloeistof, ruitensproeiervloeistof en het koelmiddel dat wordt toegepast in de airconditioning

  - Wisserbladen

  - Olie-, lucht-, pollen- en brandstoffilter

  - Alle gloeilampjes, met uitzondering van de gloeilampen voor de xenonkoplampen en de instrumentenverlichting

  - Drijfriemen – vervanging of afstelling

  - Wieluitlijning/balancering

  - Smering

  - Motorafstelling – bougies

  - Vervangen van remblokjes/remschoenen/remschijven als gevolg van slijtage

  - Afstandsbediening – batterijen

   

  Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:

   

  - Normale slijtage

  - Het niet voldoen aan de juiste onderhoudsvereisten en -intervallen van het voertuig in overeenstemming met de onderhouds- en service-instructies die door Land Rover zijn verstrekt

  - Bijtanken met de verkeerde brandstof, bijvoorbeeld benzine in plaats van diesel of omgekeerd

  - Het gebruik van alternatieve bio-diesel- of bio-ethanolbrandstof in concentraties van meer dan 5 %

  - Het niet gebruiken van door Land Rover gespecificeerde onderdelen of vloeistoffen

  - Schade die het gevolg is van verwaarlozing, ongevallen of onjuist gebruik

  - Ongeoorloofde modificaties aan het voertuig of aan onderdelen of componenten (modificaties die liggen buiten de Land Rover specificaties)

  - Defecten die worden veroorzaakt doordat met het voertuig wordt deelgenomen aan autosport-evenementen of doordat dit wordt gebruikt voor andere doeleinden dan normaal privé- of commercieel gebruik

   

  Garantie op gelakte oppervlakken en anticorrosie-garantie

   

  Land Rover kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reparaties of vervangingen die het directe resultaat zijn van:

   

  - Het niet op de juiste manier onderhouden van de lak en de carrosserie door die lak en carrosserie regelmatig te reinigen in overeenstemming met de door Land Rover verstrekte instructies

  - Het niet op tijd herstellen van beschadigde lak- of corrosieschade die, ten tijde van de jaarlijkse inspectie, door een Land Rover dealer / erkende reparateur is geregistreerd in het onderhoudsboekje

  - Factoren die liggen buiten de controle van Land Rover zoals natuurlijke risico’s (zout, pekel, industriële vervuiling, onweer, stormschade, zure regen) en beschadiging (inclusief steenslag, krassen en het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen)

  - Ongevallenreparaties waarbij materialen of reparatiemethoden worden toegepast die niet zijn goedgekeurd door Land Rover

  - Wijzigingen aan het voertuig waardoor wordt afgeweken van de originele Land Rover specificaties

   

   

  Andere uitzonderingen

   

  Van de Land Rover garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

   

  - Aansprakelijkheid voor eventueel verloren tijd, ongemak, verlies van transport, of eventuele andere incidentele of consequentiële schade die door u (of derden) kan worden belopen als gevolg van een defect dat wordt gedekt door deze garantie. Daarentegen kunnen sommige van deze aspecten gedekt worden door ons pechverhelpingsprogramma Land Rover Assistance.