Privacybeleid voor InControl-Pack

Laatst gewijzigd: 9 mei 2015

 

Land Rover (“wij”, “ons”, “onze”) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en respecteren. 

 

Ten behoeve van de Data Protection Act 1998 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens (de “gegevenscontroller”) Jaguar Land Rover Limited te Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk. “Land Rover” is een handelsnaam van Jaguar Land Rover Limited (ICO-registratienummer: ZA020510). 

 

Woorden en woordgroepen in dit belei hebben dezelfde betekenis als deze die is gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden voor het InControl Pack zoals uiteengezet op de Website My Land Rover InControl (“Voorwaarden”), tenzij anderszins aangegeven. Verwijzingen naar de Data Protection Act 1998 zijn met inbegrip van elk amendement op of elke vervanging van die wetgeving. 

 

REIKWIJDTE VAN HET BELEID 

 

Dit beleid (samen met de Voorwaarden) is van toepassing op uw gebruik van: 

 

• de app voor mobiele telefoons (“Smartphone app InControl Remote”) die u via de Online winkel hebt gedownload naar uw mobiele telefoon of draagbare apparaat (“Apparaat”) en waarmee u de ‘Remote Essentials’-voorzieningen en, afhankelijk van uw abonnement, de ‘Remote Premium’-voorzieningen kunt gebruiken; 

 

• de Website My Land Rover InControl, waar u toegang hebt tot uw InControl Services-account en bepaalde InControl Services; 

 

• the My Land Rover InControl website from which you can access your InControl Services account and access certain InControl Services; 

 

• elk van de volgende “InControl”-services (afhankelijk van uw Voertuigmodel en abonnement): (i) de services die worden verstrekt via de Smartphone app InControl Remote en de Website My Land Rover InControl; (ii) de “SOS Noodoproep”-services; (iii) de “Optimised Land Rover Assistance”-services; (iv) de “InControl Secure”-services; en (v) de “Live” service (“InControl Services”). 

 

Houd ermee rekening dat dit beleid niet van toepassing is op websites van derden waartoe u zich mogelijk toegang verschaft in verband met uw gebruik van het InControl Pack, of op services of apps waarvoor u zich registreert om deze rechtstreeks van een derde te ontvangen – raadpleeg het privacybeleid van de desbetreffende derde. 

 

In dit beleid wordt uiteengezet hoe wij persoonlijke gegevens van u verzamelen of door u aan ons verstrekte gegevens verwerken. Lees het goed door zodat u onze opvattingen en best practices inzake uw persoonlijke gegevens begrijpt en weet hoe wij deze behandelen. 

 

U bent zelf ervoor verantwoordelijk om alle passagiers en personen die u toelaat om uw Voertuig of de InControl Services te gebruiken, te wijzen op de best practices inzake privacy die worden beschreven in dit beleid (met inbegrip van de manieren waarop wij gegevens vanuit het Voertuig en/of in verband met Gebruikers van het Voertuig kunnen verzamelen en gebruiken).

 

GEGEVENS DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

 

Wij kunnen de volgende gegevens over u en/of uw Voertuig verzamelen en verwerken:

 

Ingediende gegevens: gegevens die u via online formulieren verstrekt bij het instellen van uw InControl Services-account of die de erkende Land Rover-dealer (waar u het Voertuig hebt gekocht of geleased) namens u verstrekt bij het instellen van uw InControl Services-account. Deze gegevens bestaan uit uw naam, adres, telefoonnummer (inclusief mobiel nummer), e-mailadres, taalvoorkeur, wachtwoord en pincodes voor uw InControl Services-account en de erkende Land Rover-dealer van uw voorkeur. 

 

Aanvullende gegevens: 

 

         • als u contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie registreren, onder andere door het opnemen van gesprekken, voor kwaliteitscontrole en toekomstige onderzoeken; en 

 

         • details van transacties die u uitvoert via de Website My Land Rover InControl. 

 

Apparaatgegevens (waaronder locatie): wij kunnen gegevens verzamelen over het Apparaat of een computer waarmee u een exemplaar van de Smartphone app InControl Remote kunt downloaden naar uw Apparaat, waaronder besturingssysteem en versie, de unieke installatie-id van de Smartphone app InControl Remote, landinstellingen en landcode van het Apparaat. De Smartphone app InControl Remote kan ook gegevens over de locatie van uw apparaat evenals tokens en uw gebruikersnaam voor identificatie verzamelen, maar deze gegevens worden niet naar ons verzonden. U kunt de toegang tot of verzameling van de locatie van uw Apparaat beperken door de locatievoorzieningen van uw Apparaat uit te schakelen of door geen gebruik te maken van de voorzieningen van het apparaat waarvoor locatiegegevens vereist zijn. Wij kunnen Apparaatgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. 

 

Voertuigidentificatiegegevens: gegevens over het voertuig dat u hebt geregistreerd bij de InControl Services (“Voertuig”), waaronder Voertuigidentificatienummer (VIN), type, model, bouwjaar, uitrusting, registratienummer, aankoop- of leasedatum en de erkende Land Rover-dealer waar u het Voertuig hebt gekocht of geleased. Wij kunnen Voertuigidentificatiegegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. 

 

Locatiegegevens: gegevens over de laatste parkeerlocatie van het Voertuig. Wij verzamelen en verwerken ook te allen tijde andere gegevens over het Voertuig in het kader van de functie voor het “bijhouden van ritten” (“Ritten”) of de InControl Services. Bij “Ritgegevens” hieronder wordt uiteengezet welke gegevens wij verzamelen en verwerken in het kader van deze functie. De laatste parkeerlocatie van het Voertuig wordt altijd bijgehouden en deze functionaliteit kan niet worden uitgeschakeld. U kunt Ritten op elk gewenst moment uitschakelen via de Website My Land Rover InControl en de Smartphone app InControl Remote. Maar zelfs indien u Ritten hebt uitgeschakeld, worden er toch real time locatiegegevens met betrekking tot het Voertuig verzonden naar de relevante dienstverlener en/of hulpdiensten (al naargelang het geval) indien de functie “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” of “InControl Secure” geactiveerd is. Houd ermee rekening dat de functies “InControl Secure” en “SOS Noodoproep” automatisch worden geactiveerd zodra een relevante activeringsgebeurtenis plaatsvindt, bijvoorbeeld respectievelijk wanneer uw voertuig wordt weggesleept terwijl het contact is uitgeschakeld of wanneer de airbags van uw voertuig in werking treden. Zelfs indien u uw InControl Services-account niet hebt geactiveerd, kan het voertuig automatisch hulpdiensten bellen via de functie “SOS Noodoproep”. U kunt ook handmatig hulpdiensten bellen via de functie “SOS Noodoproep”. Tijdens een dergelijke oproep kunnen gegevens, waaronder locatie van het voertuig, tijd en voertuig-id, worden verzonden naar ons en/of onze hulpdienstverleners. Raadpleeg het instructieboekje van het Voertuig voor gedetailleerde informatie over de relevante activeringsgebeurtenissen. Wij kunnen Locatiegegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. Door de voorwaarden van dit beleid te accepteren, geeft u uw toestemming voor het gebruik van de Locatiegegevens op deze manier. U hebt het recht om uw toestemming voor onze koppeling van locatiegegevens met betrekking tot het Voertuig aan Ingediende gegevens te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met een erkende Land Rover-dealer, maar houd ermee rekening dat dit kan betekenen dat u de service “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” of “InControl Secure” niet meer kunt ontvangen. 

 

Ritgegevens: gegevens over de rit die vanuit uw Voertuig worden verzonden, waaronder afgelegde afstand, real time locatie, duur van de rit, gemiddelde snelheid en gegevens over de efficiëntie van de rit. Zoals hierboven is vermeld, kunt u Ritten uitschakelen via de Website My Land Rover InControl en de Smartphone app InControl Remote. Dit voorkomt dat de bovenstaande gegevens worden verzonden vanuit het Voertuig (met uitzondering van de laatste parkeerlocatie). Maar, zoals hierboven vermeld, zelfs indien u Ritten hebt uitgeschakeld, worden er toch locatiegegevens over het Voertuig verzonden naar de relevante dienstverlener en/of de hulpdiensten (al naargelang het geval) indien de functie “SOS Noodoproep”, “Optimised Land Rover Assistance” of “InControl Secure” geactiveerd is. Wij kunnen Ritgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. 

 

Voertuigbedieningsgegevens dit zijn gegevens met betrekking tot het Voertuig indien het betrokken raakt bij een ongeluk, zoals het feit dat de airbags in werking zijn getreden of de sensoren zijn geactiveerd. Wij verzamelen en verwerken ook andere gegevens over de bediening van het Voertuig, met inbegrip van maar niet beperkt tot brandstofpeil, afstand totdat de tank leeg is, stand van de kilometerteller, afstand tot de volgende servicebeurt, peil van koelvloeistof, peil van ruitensproeiervloeistof, status van remvloeistof, remblokslijtage, bandendruk, storing in sensor voor bandendruk, motorstoring, oliepeil, status van portieren en ruiten, passagiersruimte open, motorkap open, kofferdeksel open, accuspanning en of het alarm is ingeschakeld of afgaat. Wij kunnen Voertuigbedieningsgegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. 

 

Loggegevens: Voor de doeleinden van dit Privacybeleid verwijzen “loggegevens” naar het oplijstingsverzoek van de log bestanden of elke handeling die in onze systemen werd verricht in verband met uw gebruik van de InControl Services, de “InControl Remote Smartphone App” en de “My Land Rover InControl” Website. Wij zullen automatisch informatie verzamelen en bewaren in verband met “SOS Noodoproep” en “Optimised Land Rover Assistance” telefoongesprekken die u pleegt vanuit het Voertuig, evenals informatie met betrekking tot telefoonoproepen naar onze leverancier voor het opsporen van gestolen voertuigen (inclusief de datum, tijdsduur, inhoud van de oproep en het aantal oproepen) (“Oproep Log Informatie”), het gebruik van deze gegevens wordt hieronder uiteengezet. Wanneer u de Website My Land Rover InControl bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde gegevens verzamelen en opslaan in serverlogs, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-adressen (internetprotocol), ISP (internetserviceprovider), clickstreamgegevens, browsertype en -taal, weergegeven en gesloten pagina’s, en datum- of tijdstempels.(“Website log Informatie”). Wij kunnen ook informatie verzamelen en bewaren met betrekking tot uw gebruik van de services die worden verstrekt via de InControl Remote Smartphone App en over voertuigstatusberichten die door uw Voertuig zijn verzonden aan de InControl Smartphone App. Zie ook de sectie Cookies hieronder. 

 

Wij kunnen sommige Oproep Loggegevens koppelen aan Ingediende gegevens en zullen de gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid zolang deze gecombineerd zijn. Deze gegevens zullen enkel gecombineerd worden om Incontrol Services te leveren en voor foutmeldingen en-opsporingen. 

 

Beveiligingsverificatie: Voertuigidentificatiegegevens en verificatietokens. 

 

“Live” gegevens: functionaliteiten-specifieke gegevens, zoals favorieten, e-mails, notities, media en informatie die u wilt indienen bij de door u gebruikte Live functionaliteiten gebruiksgerelateerde gegevens over contentfeeds; gebruikersinstellingen, zoals activering van de functie ‘mijn gegevens onthouden’; gegevens over beveiligingsverificatie; plaatselijke gegevens, zoals tijdzone, taal en land; model en merk van Voertuig; relevante Loggegevens. 

 

COOKIES 

Website My Land Rover InControl 

 

Op de Website My Land Rover InControl en de InControl-webpagina’s worden cookies gebruikt om u te onderscheiden van andere gebruikers op de Website My Land Rover InControl. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u de InControl Services gebruikt en stelt ons ook in staat om de InControl Services te verbeteren.

 

Een cookie is een gegevensstring met alleen tekst die een website overbrengt naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan onthouden wie u bent. Cookies kunnen een website helpen om sneller content zodanig te rangschikken dat deze afgestemd is op uw interesses. De meeste grote websites maken gebruik van cookies. Met alleen cookies kunt u niet worden geïdentificeerd. Een cookie bevat meestal de naam van het domein waaruit het cookie afkomstig is, de “levensduur” van het cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek cijfer.

 

Op de Website My Land Rover InControl worden twee soorten cookies gebruikt. 

 

            • Sessiecookies, tijdelijke cookies die in het cookiebestand van uw browser worden bewaard totdat u de website verlaat;

 

            • Permanente cookies, die veel langer in het cookiebestand van uw browser blijven (hoelang hangt af van de levensduur van het specifieke cookie). 

 

Sessiecookies worden gebruikt: 

 

            • Zodat u gegevens kunt gebruiken op meerdere pagina’s van onze site zonder gegevens opnieuw te moeten invoeren; 

 

            • Tijdens de registratie zodat u toegang hebt tot opgeslagen gegevens. 

 

Permanente cookies worden gebruikt: 

 

           • Om ons te helpen u te herkennen als unieke bezoeker (aan de hand van een cijfer, zodat u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd) wanneer u terugkeert naar onze website; 

 

           • Zodat wij content of advertenties kunnen afstemmen op uw interesses en kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties ziet;

 

           • Om anonieme, samengevoegde statistieken te compileren die ons in staat stellen inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze site gebruiken en ons helpen om de structuur van onze website te verbeteren. Wij kunnen u hiermee niet persoonlijk identificeren. 

 

De onderstaande lijst bevat de belangrijkste cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij deze gebruiken.

Naam van de cookie
Soort cookie
Doel van de cookie
JSESSIONID
Tijdelijk
Tijdens een gebruikssessie op de website worden met dit cookie tijdelijk gegevens opgeslagen die u hebt ingevoerd, zodat bepaalde voorzieningen van de website kunnen werken terwijl u tussen pagina’s navigeert.
cookieInfoShown
Blijvend
Met dit cookie worden gegevens over de weergave van de kennisgeving voor het cookiebeleid aan u opgeslagen.
jlr-remember-me
Blijvend
Dit cookie wordt alleen gebruikt indien u ervoor hebt gekozen om uw gegevens te laten onthouden in het portaal. Hiermee wordt een token opgeslagen voor uw identificatie.
jlr-remember-me-login-name
Blijvend
Dit cookie wordt alleen gebruikt indien u ervoor hebt gekozen om uw gegevens te laten onthouden in het portaal. Hiermee wordt uw gebruikersnaam opgeslagen ter identificatie.
jlr-selected-locale
Blijvend
Met dit cookie wordt opgeslagen in welke taal u het portaal bij voorkeur weergeeft.
Google Analytics Blijvend Wij gebruiken Google Analytics om anonieme, samengevoegde statistieken te compileren die ons in staat stellen inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken en ons helpen om de structuur van onze website te verbeteren. Met deze gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Zie www.google.com/policies/privacy/partners voor meer informatie.

  

U kunt alle cookies van de Website My Land Rover InControl verwijderen en blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Indien u uw browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, zult u mogelijk merken dat bepaalde onderdelen van onze website niet goed werken. 

 

U kan Google Analytics uitschakelen door deze link te volgen:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl  

 

Smartphone app InControl Remote 

 

Wij gebruiken Google Analytics in de Smartphone app InControl Remote om anonieme, samengevoegde statistieken te compileren die ons in staat stellen inzicht te krijgen in hoe onze klanten de Smartphone app InControl Remote gebruiken en ons helpen om deze te verbeteren. Met deze gegevens kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Zie www.google.com/policies/privacy/partners voor meer informatie.

 

U kunt ervoor kiezen om Google Analytics uit te schakelen in de Smartphone app InControl Remote via uw accountinstellingen. 

 

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN 

 

De gegevens die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en/of andere landen voor zover dit noodzakelijk is voor ons of onze dienstverleners om de InControl Services aan te bieden. Ze kunnen worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of een van onze dienstverleners werkt, onder wie personeel dat wordt ingeschakeld voor de verstrekking van de InControl Services. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. 

 

UW GEGEVENS VEILIG HOUDEN 

 

Wij nemen redelijkerwijs alle noodzakelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. 

 

Wij vereisen van al onze dienstverleners dat ze de juiste maatregelen hebben getroffen om uw gegevens veilig te houden en dergelijke dienstverleners kunnen zich alleen toegang verschaffen tot en gebruikmaken van uw gegevens ten behoeve van de verstrekking van de InControl Services.

 

Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot de Website My Land Rover InControl, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen. 

 

Helaas is verzending van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens veilig via internet worden verzonden; elke verzending is op eigen risico. Uw gegevens worden bewaard in een veilige omgeving die wordt beschermd door een combinatie van fysieke en technische maatregelen, zoals versleutelingstechnologieën of verificatiesystemen, om verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS 

 

Wij gebruiken gegevens die wij over u en/of uw Voertuig hebben, op de volgende manieren: 

 

· Ingediende gegevens: deze gegevens worden verwerkt om uw InControl Services-account in te stellen en u informatie over de InControl Services te sturen (bijvoorbeeld informatie over updates voor de InControl Services of de Smartphone app InControl Remote); 

 

· Aanvullende gegevens: deze gegevens worden verwerkt om vragen of klachten in verband met de InControl Services te helpen oplossen, onze klantenservice te verbeteren en uw transacties via de Website My Land Rover InControl te beheren; 

 

· Apparaatgegevens: deze gegevens worden verwerkt zodat wij u een optimale service kunnen bieden en de oplossing van problemen kunnen ondersteunen; 

 

· Voertuigidentificatiegegevens, Locatiegegevens, Ritgegevens en Voertuigbedieningsgegevens: deze gegevens worden verwerkt om u de InControl Services te verstrekken, de kwaliteit van de InControl Services te handhaven en verbeteren en onze klantenservice te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook als ondersteuning bij het oplossen van technische problemen met de InControl Services en om uw ervaring met de InControl Services te verbeteren. Wij gebruiken de Voertuigbedieningsgegevens als hulpmiddel bij diagnoses en servicebeurten of reparaties van het Voertuig, waarbij wij u ook kennisgevingen per e-mail of sms kunnen sturen, tenzij u zich hiervoor hebt uitgeschreven; 

 

· Loggegevens: Wij gebruiken Loggegevens als volgt: 

 

            • Wij verzamelen en verwerken Oproep Log Informatie om u onze diensten te kunnen aanbieden, om systeem-problemen of potentieel misbruik van de InControl Services te onderzoeken en we gebruiken geanonimiseerde of gepseudonimiseerde en geaggregeerde Oproep Log Informatie om onze operationele processen met betrekking tot SOS Noodoproep, Optimised Land Rover Assistance, InControl Secure en “Live” diensten te verbeteren.

 

            • Wij verzamelen Website en app Log Informatie over uw gebruik van de My Land Rover InControl website en InControl Remote Smartphone App voor website/app registratie doeleinden, om website/systeem problemen te onderzoeken. We gebruiken geanonimiseerde of gepseudonimiseerde en geaggregeerde Website en app Log Informatie voor analyse doeleinden en om de kwaliteit van de InControl Services en app kenmerken te handhaven en verbeteren en de ervaring van onze klanten te verbeteren op onze websites en apps. Zie ook de sectie Cookies hierboven; 

 

· Beveiligingsverificatie: deze gegevens worden automatisch uitgewisseld tussen onze leveranciers van beveiligingsverificatie en hostingservices om identiteit te controleren en ongeautoriseerd gebruik van InControl Services te voorkomen; 

 

· “Live” gegevens: deze gegevens worden opgeslagen in het Voertuig en indien nodig overgebracht naar onze dienstverleners om de service te faciliteren, veilige toegang tot en downloads van Live functionaliteiten van onze dienstverlener(s) mogelijk te maken en uw instellingen, gegevens en content met betrekking tot Live functionaliteiten op te slaan. 

 

Wij kunnen gesprekken met u registreren voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden en om geschillen te helpen beslechten. 

 

Wij kunnen anoniem gemaakte gegevens gebruiken om statistische analyses van de InControl Services te maken om ons in staat te stellen ons product en de hele klantenservice te verbeteren. 

 

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS 

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens en andere informatie die wij hebben verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid, openbaar maken aan de volgende dienstverleners ten behoeve van de verstrekking van de InControl Services aan u: onze dienstverlener voor telematica, de hulpdiensten, onze leverancier voor pechverhelping, onze leverancier voor het opsporen van gestolen voertuigen, lokale instanties, onze leverancier van hostingservices voor de “Live” functionaliteiten, de mobiele netwerkoperator(s) voor InControl Services, onze leverancier(s) van geanonimiseerde analyseservices en onze leverancier(s) van marketingservices zoals hieronder beschreven. 

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen met onze dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in dit privacybeleid. 

 

Bovendien kunnen wij de verzamelde gegevens doorgeven aan: 

 

         • onze erkende Land Rover-dealers om hen te helpen bij reparaties of servicebeurten van uw Voertuig, terwijl ze u ook een betere klantervaring kunnen bieden; 

 

         • leden van onze groep, hetgeen betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en de dochterondernemingen ervan zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Companies Act 2006 en elk bedrijf waarvan wij minimaal 50% van de aandelen of het stemrecht bezitten voor professionele doeleinden, administratieve doeleinden of klantenrelatie-doeleinden;

 

         • derden:

 

              · ingeval wij bedrijven of bedrijfsmiddelen verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of bedrijfsmiddelen; 

 

              · indien wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen teneinde aan juridische of reglementaire verplichtingen of verzoeken te voldoen; 

 

              · voor zover openbaarmaking is toegestaan door een vrijstelling krachtens de Data Protection Act 1998 (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbaarmaking ten behoeve van juridische procedures, het verkrijgen van juridisch advies of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten, de preventie of detectie van een misdrijf, de arrestatie of vervolging van overtreders, of waarborging van de nationale veiligheid); 

 

              · teneinde deze Voorwaarden af te dwingen of feitelijke of vermoedelijke inbreuken te onderzoeken. 

 

FUNCTIE ‘MIJN GEGEVENS ONTHOUDEN’

 

Uw Voertuig heeft een functie ‘mijn gegevens onthouden’ voor bepaalde voorzieningen van het InControl Pack. Met deze functie blijft u automatisch aangemeld bij het Voertuig zodat u gemakkelijker toegang hebt tot de voorzieningen. Wees ervan bewust dat iedere andere persoon die het Voertuig gebruikt, toegang heeft tot uw opgeslagen instellingen, Live functionaliteiten en persoonlijke gegevens in het Voertuig zolang deze functie actief is en de InControl Services in het Voertuig kan gebruiken alsof hij of zij u is. Indien u niet wilt dat andere Gebruikers toegang hebben, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de functie ‘mijn gegevens onthouden’ uitgeschakeld is en dat u afgemeld bent bij de relevante voorzieningen. 

 

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

 

Naast het bovenstaande gebruik kunnen wij uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over de InControl Services en onze andere producten en/of services waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, tenzij u ons hebt verzocht om dat niet te doen. 

 

Teneinde deze informatie aan u te verstrekken, kunnen wij samenwerken met onze geselecteerde derde dienstverlener(s) door wie marketingberichten namens ons worden verwerkt, en wij delen uw persoonlijke gegevens alleen voor dat doeleinde met hen. 

 

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. U kunt uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginformatie wijzigen via de Website My Land Rover InControl en de Smartphone app InControl Remote. U kunt dit ons ook te allen tijde laten weten door contact op te nemen met ons via het onderstaande adres. 

 

UW RECHTEN 

 

De Data Protection Act 1998 biedt u het recht om te verzoeken om toegang tot gegevens die wij over u hebben. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met die wet. Voor een toegangsverzoek kunnen wij £ 10 in rekening brengen om onze kosten voor het verstrekken van details aan u over de gegevens die wij over u hebben. 

 

U kunt uw persoonlijke gegevens die wij over u hebben, te allen tijde bijwerken via de Website My Land Rover InControl. 

 

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID 

 

U wordt per e-mail in kennis gesteld van eventuele toekomstige wijzigingen in dit privacybeleid. Een kennisgeving kan ook worden geplaatst op de Website My Land Rover InControl, samen met het bijgewerkte privacybeleid. 

 

CONTACT

 

Wij zien uw vragen, opmerkingen en verzoeken over dit privacybeleid graag tegemoet op het volgende adres: The Company Secretary, Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Verenigd Koninkrijk.